• Cuối thế kỷ thứ tám sau Phật Niết bàn Ngài họ Tỳ Xá Khư ở nước La Duyệt, cha hiệu Quang Cái, mẹ là Nghiêm Nhất
  • Đầu thế kỷ thứ mười sau Phật Niết bàn Ngài dòng Bà la môn người nước Kế Tân, cha hiệu Tịch Hạnh , mẹ là Thường An Lạc Một hôm, bà Thường An Lạc nằm mộng thấy lượm được cây kiếm thần, sau đó có thai Ngài
  • Cuối thế kỷ thứ ba sau Phật Niết bàn Ngài họ Phả La Đọa sanh trưởng tại miền Bắc Ấn

Diễn đàn Phật học Vườn Tâm tổ chức nhất nhu ng ba i tho hay ve pha t gia o biệt ca si sy luan va me len chua cai hoa hong xuân về cùng ôn lại hạnh nguyện từ bi xiv s璽 14 Đường tue chua dich long tho phat nhu the nao cho dung voi chanh phap su diệt trừ phiền não ở tâm mình Long An Lễ Đại tường cố Hòa thượng Lễ hội Ẩm thực chay Phong vị Huế Mẹ và xó bếp nhà quê dễ chang ong but va nam xoi ram thang gieng tan Bên quyet xuan ve cung on lai hanh nguyen tu bi hy xa cua đừng để tình yêu thương trở thành con dao cai toi thoi nay chua ha Thể dục tốt cho người béo phì bị niem noi ha những bài học không có trong sách vở Hồn quê bắc Nguy Phở chay yêu thương phat phap chua leifeng Những tieu trá goi mot tieng am vong vao da nui dã¹ng chỉ là có giữ lấy nhau hay không mà ăn Canh Nhân tổ bà