• Tịnh độ là pháp môn với căn bản là tu tập Tín, Nguyện, Hạnh để rồi nương nhờ Phật lực tiếp dẫn vãng sinh về thế giới Cực lạc Vì có sự nương nhờ Phật lực tiếp độ vãng sinh, cho nên khi nói đến pháp môn Tịnh độ, không ít người nghĩ rằng đó là pháp môn dùng
  • Tịnh độ là pháp môn với căn bản là tu tập Tín, Nguyện, Hạnh để rồi nương nhờ Phật lực tiếp dẫn vãng sinh về thế giới Cực lạc Vì có sự nương nhờ Phật lực tiếp độ vãng sinh, cho nên khi nói đến pháp môn Tịnh độ, không ít người nghĩ rằng đó là pháp môn dùng
  • Mọi tôn giáo chính thống, mọi trường phái tâm linh giải thoát, đều lấy lòng Từ làm nòng cốt
  • Tự Lực Mới Thực Là Tu
  • Những giáo pháp căn bản khác nhau của Ngài đưa ra, chính là sự đối chiếu giữa cái có và cái không của vạn vật, bằng cái nhìn thường nghiệm và sự hiểu biết am tường về chân tướng của vũ trụ nhân sinh, để nhận định rõ một cái không thật trong thế giới hiện

nữ Bắp cải giảm béo chữa tiểu đường phóng người trẻ niệm phật giai Cao khổ qua đậu bắp trị tiểu Đố kỵ Bùi Giáng và những chuyện chưa kể di hai phu van nỗi Có một chiều Xuân huyền thoại bồ tát thích quảng đức chuyện vàng mã theo quan điểm phật giáo 33 vo thuong tu musangsa trung tam thien phat giao những bức tượng phật cao nhất thế lÃ Æ Hải Dương Tưởng niệm Tổ sư Thông Ni trưởng Thích nữ Viên Minh đại thọ HT giác thổ bung tay gieo hạt để không uổng một kiếp người vì sao người nữ thường bị suyễn hơn ung Thầy nhan thua Tản mạn từ chuyện sát sinh đứng Để khỏe hãy vận động 30 phút mỗi khi miên man phố xúng xính đi chùa Miên man Hoa cải Trẻ ăn thực phẩm có chì nguy hại ra sao Lâm TÃ Æ Stress lây qua đường email vao Quán ăn chay độc đáo Thói ngoi sao xanh tren bau troi xa xu ngoc Người về bến Giác Nghĩ về người thầy thuốc hóa thân của lạt ma yeshe toa Lửa thiêng trong tâm truyện lục tổ huệ năng phần 3 Nhớ cảnh chùa xưa hà y Hương quê hay cuoi de cuoc song tuoi dep hon chiêm từ lực