• Sự Đản Sinh của đức Phật là đánh dấu cho một triêu dương của nhân loại, của vạn hữu trên khai lộ của sự thức giác và làm linh hiện ý nghĩa hiện sinh trọn vẹn Và cuộc đời của Ngài đã là hình ảnh linh hiện của ý nghĩa hiện sinh trọn vẹn

định cái tôi và minh triết về cái tôi lieu phap gay トO Làm sao biết cơ thể thiếu vitamin B12 Tâm Sen hồng tháng Bảy tát quán thế âm Món chay trong hành trình văn hóa ẩm thực chua sakayamuni Lý do gây mất ngủ khi trưởng thành Tình yêu phổ quát của nhân loại thien vien truc lam yen tu chùa nghĩa hòa bẠy tính テス học phật văn ç Gi dễ Sư bà Hải Triều Âm viên tịch thọ 94 thiền và nghệ thuật bảo vệ hành tinh Tăng mau gặt mình Nhà sân Tứ mạ diễu Thói Thưởng the mây hanh phuc trong tam tay tận việt thiên thế giới tự do ï¾ ï½ Ngôi ma la de gap chinh minh tan từ sự đản sanh của đức phật trả