• Ta không nên oán trách và lên án xã hội, vì sao Vì xã hội không thể nào có, nếu không có đơn vị gia đình, và gia đình không thể nào tự có, nếu không có con người tự thân
  • Lạy Phật là một pháp tu rất tiện lợi, khỏi cần đến chùa, ở trong phòng tại nhà, nơi vắng vẻ vẫn thực hành được, vừa thanh tịnh được tâm, vừa thể dục dưỡng sinh, giúp cho thân vận động toàn diện, từ đầu, cổ cho đến từng lóng tay, lóng chân
  • Điều quan trọng nhất là chúng ta hiện đang sống trong cõi thế này, trong giây phút hiện tại này, cho nên công việc trước mắt của người Phật tử chúng ta là phải bắt tay ngay vào việc xây dựng một cõi Tịnh Độ Nhân Gian, tức cũng là cõi Tịnh Độ Di Lặc mà mọi
  • Tự Thán

Thích Thiền tình yêu là gì sao ta lại khao khát đến chưa chua giáo họa học hoạ phát phap phat sự tuc ve BÃƒÆ Khổ Tưởng niệm 59 năm Tổ sư Minh Đăng Tỉ lệ ung thư thế giới đang giảm lành thay nếu được là học trò của huẠMít non và đậu hầm nước tương Maggi chỉ dam sau clip ve luat nhan qua lam chung ta phai suy ngam Vua bổ moi giao duc vua việc sử dụng ngôn ngữ trong thời đại tiến thất phat giao Câu Nghiep khi cội TP Hồ Chí Minh Tưởng niệm lần thứ 47 thiện tri thức người đưa ta vượt Thơm phức phở chay Hà thành lùi Điều trị ung thư Trà xanh hiệu quả tự thán