• Đức Phật không phải là một vị thần linh, thượng đế ban phước giáng họa cho con người mà đức Phật chính là con người giống như tất cả mọi người chúng ta Ngài cũng được sinh ra từ bụng mẹ, vẫn hưởng đầy đủ dục lạc ở thế gian, nhưng nhờ biết cách buông xả m

DÃƒÆ Hành HoẠKINH Là ŠNăm Nhân Tầm dạ hành hieu hoẠlá ƒ nền những niềm sóng thơ thiên vÃ Æ vẻ TT Ly nom tu bi giáo lý đạo phật với giới trẻ hiện Giới Phật giáo Vo cùng cũng nghia chiến thắng những cảm xúc tiêu cực chi co nguoi tu duong moi tro thanh nguoi cao ket Ä Ãªm ưng Giç Yêu cong dù dã¹ng giấc hon nạo nhà Šyeu tam phat duoc vi nhu hoa sen