• Trong giáo lý Phật giáo tâm và tánh còn có rất nhiều từ khác nhau dùng để gọi như bổn lai diện mục như lai tạng pháp thân thật tướng chân như tự tánh bổn thể chân tâm bát nhã thiền

西南卦 五藏三摩地观 đức phật 菩提阁官网 กรรม รากศ พท tinh than bo tat thich quang duc con mai trong O cha và trà đạo Việt toi Lá đu đủ có thể chữa sốt xuất 1984 一仏両祖 読み方 thà Biến đổi khí hậu tác động xấu そうとうしゅう Tấm lòng của mẹ lễ 曹洞宗管長猊下 本 경전 종류 深恩正 î トO 大乘方等经典有哪几部 66 cau thien ngu trong kinh dien điều cổ お仏壇 お手入れ 欲移動 寺庙的素菜 åº Sà c 9 lời khuyên để có đời sống tinh mùa hoa loa kèn giới luật là mạng mạch của phật pháp hÃƒÆ n 离开娑婆世界 Lâm Đồng Tưởng niệm lần thứ 70 Tổ Trần co viet trinh tim binh an noi cua phat ç Š 大法寺 愛西市 Chợ quê ngày Tết 四念处的修行方法 鼎卦 念佛人多有福气 ï¾ 사념처 tam va tanh