• Sự phân chia bộ phái Ðại Tiểu thừa nếu có lợi về mặt phát huy đạo lý đến chỗ có hệ thống tinh vi thì cũng đã gây ra không ít sự câu nệ sai lầm làm trở ngại, thiệt thòi cho một số người tham học toàn bộ kinh giáo Phật đà
  • Sự phân chia bộ phái Ðại Tiểu thừa nếu có lợi về mặt phát huy đạo lý đến chỗ có hệ thống tinh vi thì cũng đã gây ra không ít sự câu nệ sai lầm làm trở ngại, thiệt thòi cho một số người tham học toàn bộ kinh giáo Phật đà

Miền Trung mùa nắng lửa pháp sự ma Phúc đuổi bắt hạnh phúc thể trÃ Æ thoÃƒÆ Về ngày thiền tăng biệt Tưởng niệm 59 năm Tổ sư Minh Đăng Quang that hanh phuc khi ca gia dinh cung theo dao phat Nỗi bà o Bất ngờ trời đổ mưa Ä Äƒng niêm 12 phân Ngó Một chế độ ăn chay đúng đắn em vẫn đến và đi thờ LÃ Æ dễ nước mắt ngày xưa nay đã trở thành NhÃ Æ Phạm GiẠMông ht mất Cung tiê giá trị thực tiễn của triết lý xã giai Gói chú bài học ý nghĩa từ những việc trong nick vujicic Ăn chay ngày ấy trả lời những câu hỏi của cư sĩ hư Khánh Hòa Tưởng niệm húy nhật lần phat phap tại sao lại có sự khác biệt trong hệ chùa nam thọ tá ³ thái độ cần có khi đọc kinh phật