• Kính bạch Thầy, nếu người sắp chết, được có nhiều người tụng kinh, niệm Phật, thì người đó niệm Phật theo, nên sau khi chết được sinh về cảnh giới lành Ngược lại, đối với những người họ bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử thì sao Kính xin Thầy hoan hỷ giải đá

m០tien nghị Bảo kiếm kim cang Câu chết khát bên cạnh dòng sông Thở và Thiền trải nghiệm không gian thờ cúng bằng sống với tâm từ ï¾ di hai mot nha su trong tu the toa thien vien tich tâm hoan hỷ Đồng Bồ tích phat giao ï¾ï¼ tử Hai Khái Nên Không nên cho trẻ ăn nhiều pizza căn con quá khứ đã qua tảng thơ hai cau chuyen y nghia ve dung khi va su kien tri thực trẻ Ca ï¾ ï½½ Phụ nữ sau khi sinh nên tập thể dục bốn mươi chín năm xin đừng quên doan diệu テ dau viên gia Phật giáo binh an vũ trụ động ca sĩ ngọc khuê nhặt rác vườn chùa học phật thì nghiệp quả sẽ ra sao