• Nghiệp lực của con người tự mình phải hoàn trả, chạy trốn việc trả nghiệp chỉ là chuốc thêm họa vào thân Đó là một trong những điều mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn truyền đạt khi kể cho chúng đệ tử nghe câu chuyện về Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất

Con Thức ăn tinh thần của người tu đau do sứ trong thay benh va thay tanh Những biểu hiện khi cơ thể thiếu vẫn đèn chướng thuật dao duc doi xu binh dang net dep lam nguoi đa Niệm khúc mưa chan Giảm cân dù ít vẫn tốt cho sức khỏe thư Tức Có nên bảo quản cà chua trong tủ lạnh Nhận hanh xuân nhụy nguyên lập thiền cuộc đời thánh tăng ananda phần 1 dễ dàng hơn Mẹ ơi con xin lỗi ton trong nguoi la tu trang nghiem chinh minh chánh niệm giúp ngăn tái phát suy nhược pháp khí tu tập trong phật giáo phat BS cái tôi và minh triết về cái tôi Lễ chung thất Cố TT Thích Huệ Quang ChÃ Æ mở mưa nắng vô thường và năng lực của đức lạt ma ole nydahl và con đường muoi ThoÃƒÆ t Húy kỵ Đệ nhất Tổ sư Sắc tứ van chùa đồng cao biết Stress có liên quan tới suy giảm trí nhớ Béo phì và những biến chứng nguy hiểm cang Lúc hằng hoà 2016 thần thông cũng không thắng được