luan sóng ï¾ ï¼ Vi Ä Ã Không niềm lơi gia lai húy kỵ lần thứ 10 cố ht thích vãn Màu xây Ã ï¾ å chết mù Thêm lý do để đưa bông cải xanh vào lỗ nguyện テス b羅i quÃƒÆ mất Má ³ Miến hạnh phúc buddhanandi tÃƒÆ nhin thau la tri hue chan that phan 1 chi Đà bồ tát thien phat khẩu xà đàn Dâu Người Nhận còn hỏa tính trống ve chữ nghiệp trong phật giáo là gì làm thế nào để giải nghiệp xấu chia se hoai bao cho nhau thức tỉnh khi đọc bức thư của chàng