• Hiện nay, thế giới đang có sự rối loạn, không hiểu biết, tranh cãi về bệnh tâm thần, thiền định, và sự liên hệ giữa hai đề tài này Các chuyên gia về sức khỏe thể chất, và tâm thần cũng không hiểu rõ phạm vi nghề nghiệp của họ Họ cũng không hiểu cái gì l
  • Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị lương y đại tài, lỗi lạc về thân và tâm Ngài không những tìm ra nguồn gốc và nguyên nhân sinh bệnh của thân và tâm mà Ngài còn đem những phương pháp ấy chỉ dạy cho tất cả để họ có thể thoát khỏi đau khổ

Húy kỵ lần thứ 31 cố Đại lão Vị Thánh của trà Việt Đường Bảo quản rau củ quả đi vì sao tuổi trẻ nên đi chùa hoc cach cui dau Rối Đầu năm theo mẹ đi chùa công hôn nhá song khong hoi tiec neu ban lam duoc 15 dieu sau LÃ Æ VÃ Æ bốn món tâm vô lượng cong thà Šbức Cỏ tu Bệnh Nhà phận NhÃƒÆ đằng Nhậ linh ngủ vấn bát bồ tát cúng dường Mẹ năng phu ăn Đức đôi BẠNhẫn nhung ngay nao thi phat tu nen an chay nhung chu y quan trong khi ngoi thien quà sự tử tuong thử chữa trị bệnh tâm thần bằng