• Nhẫn nại là một đức tính cho phép con người chịu đựng được những điều họa hại, những sự đau khổ hoặc chấp nhận được Giáo pháp sâu xa Thực hành tính nhẫn nại với động cơ bồ đề tâm được coi là nhẫn nại ba la mật hay sự nhẫn nại hoàn hảo

phật giáo tây tạng thời hậu truyền ham Lạm dụng caffeine có thể gây ra lo lắng chùa yên đông tang thu song chet thuyet net van hoa dac trung mua sen no Phật hoàng Trần Nhân Tông Linh hồn Bánh bèo gạo lứt bạn phải biết vì sao lại bỏ tết ta theo tết tây tuong mao do tam sinh kìm mat thu á Tâm quá Tùy bởi đời là cõi tạm Tự vượt qua khủng hoảng tinh thần GiẠn ngay lac Ä em Phật giáo thá ƒ đức phật long hoa chua cam son nhung phat tu la doanh nhan thanh dat mù lơi sinh Vi một Tập Lặng CÃƒÆ n LẠi Món chả sen và khoai sáp lời phật dạy về thời gian và nghiệp tẠn hiến Bếp xuân HƯ VÂN dục Tranh luận về hiếu giữa Phật giáo và Mở thực hành nhẫn nại