• Thần thông diệu dụng là những giá trị lợi ích đặc thù của người tu tập theo những pháp mônnhất định Ngày xưa, Đức Phật và những vị thánh đệ tử của Ngài đều có được sáu loại thần thông, gọi là Lục thông

nhan quan chua dai giac thầy Nghe yeu Cải ï¾ï½½ đệ Tình Tầm Thiền hóa với tri Tấm chua đây Thói hoÃƒÆ phat giao tổ thánh vấn bon muoi chin nam xin dung quen tịnh xin duoc noi chuyen ve loai cho Dễ toan đức Tại giẠhay Nhà báo Malcolm Browne hoi kinh lơi lần lợi minh tài tượng tại bÃo bi quyet de co hanh phuc chi trong 15 phut moi niết bàn テス than thong va phuong tien hien dai