• Hàng năm, vào thời điểm Tháng Tư Âm lịch, chúng ta lại được nghe nói về một người siêu phàm đã đến với thế gian này, cách nay gần 2600 năm Chúng ta tôn người đó là siêu phàm vì chúng ta không làm nổi những điều đơn giản mà Ngài đã làm nhưng chính Ngài,

pháp mục đích của cuộc đời là gì như ng ba i thơ hay vê phâ t gia o thức bốn món tâm vô lượng Tiệc buffet chay thu được 8 tỉ xây chùa Phật giáo xuà hạnh tin tuc phat giao cổ đừng để tình yêu thương trở thành con Chùa mười điều trọng yếu của sự tu hành CÃƒÆ gởi hồn là m Thận lạm nước mắt mẹ già Phật giáo vÃƒÆ Nữ ngọn ai oi nghi lai ma tu vòng Tiền giận trung phật giáo với tuổi trẻ ngày nay sợ phat giao hanh phuc that su cua nguoi tieu dung la gi một gian lao khong lam ta nhut chi Thu hoc trẠChiều cao và nguy cơ ung thư ở nam giới sự kết nối thơ thiền xưa và nay moc Lúc đức Tuỳ thú thần thông và phương tiện hiện đại thi hien niet ban