• Vào cuối đời Minh đầu đờiThanh, Thiền tông pháttriển mạnh và để lại dấuấn lớn trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Trong đó, thiền phái Lâm Tế giữ một vị trí khá nổi bật. Chính sự phát triển của thiền phái Lâm Tế và sự biến chính trị thay đổi vương triều Minh - Thanh, một số thiền sư Trung Hoa sang Việt Nam lánh nạn đã mang theo tư tưởng thiền Lâm Tế truyền bá khắp miền Nam.
  • Vào cuối đời Minh đầu đời Thanh, Thiền tông phát triển mạnh và để lại dấu ấn lớn trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa Trong đó, thiền phái Lâm Tế giữ một vị trí khá nổi bật Chính sự phát triển của thiền phái Lâm Tế và sự biến chính trị thay đổi vương triều

quan tuong ve vo thuong va cai chet y nghia kinh nhat tung y nghia mot so phap khi phat giao xuan luật Tu vi Chùa Xuân Khai bút đêm giao thừa Điểm tựa bình an Ä a Khoa cho Tứ ï¾ ï¼ y nghia sam hoi trong kinh dien phat giao dai thua y nghia sau xa cua bon chu a di da phat so tức giận và chịu đựng Bằng Người duc Chi ï¾ ï½ phật Khái cúc y nghia tam quy va ngu gioi y nghia that su cua le vu lan bao hieu gày quà gián chú TP Hồ Chí Minh Tưởng niệm lần thứ 47 niêm đứng daklak y nghia thoi cong phu khuya y nghia tieng trong trong nghi le phat giao Thực phẩm ngừa tiểu đường pháp đồng 1990 ç¾ y nghia tinh do y nghia trai dan chan te cu si tu dat mê thiền sư mộc trần đạo mân