• Chúng ta thường có thói quen chia đời sống ra thành nhiều ngăn: ngăn cho công việc, cho người thân, cho bạn bè và cho chính mình. Đời sống đã chia thành nhiều ngăn như vậy nên thời gian trong ngày của chúng ta cũng theo đó mà bị phân tán và thời gian để cho chính mình không còn bao nhiêu. Đây là một cách phân không được thông minh lắm đối với một người tập Thiền, làm sao để tất cả thời gian đều là thời gian của chính mình, đều là thời gian để cho chúng ta sống an lạc và tỉnh thức.
  • Chúng ta thường có thói quen chia đời sống ra thành nhiều ngăn ngăn cho công việc, cho người thân, cho bạn bè và cho chính mình Đời sống đã chia thành nhiều ngăn như vậy nên thời gian trong ngày của chúng ta cũng theo đó mà bị phân tán và thời gian để c

Hệ Đại bộ thượng Huyết nam phap khien chanh phap khong diet o thoi mat 4 diệu tứ truoc Chà nh đứng Tham nạo tao Hãy về bên mẹ thi giå phÃp thái テス lẽ Thiền NhÃƒÆ nguyen về トo Ho Tấm hoÃƒÆ tảng bà kanadeva muoi dieu tam niem mọi Phúc đức Tam bảo lực chuyển hóa nghiệp đản phat day 10 diem vang cho vo chong de hon nhan mà phải tam Khổ Tùy ngủ cu tach thien la song tinh thuc trong tung phut giay