• Phiền não đã cao chạy xa bay, để lại đất tâm niềm an tịnh vĩnh cữu Giống như người nông dân bỏ đi những sâu bọ và côn trùng có thể gây hại, quyết tâm bảo vệ thuở ruộng của mình Tôi cày ruộng như vậy đó nhưng tôi cày đến đâu phiền não tan biến đến đó Do

s廙 thủy cậu bé đánh giày chùa hương sơn Bộ não và tuổi thọ liên quan như thế chua linh quang mc phan anh o bhutan Lạm dụng cồn nguy hại thế nào đến Tịnh Hình như xuân về Nhớ lắm đồng trăng the Tinh ti hay day con ve long tu te lẽ Giỗ tổ khai sơn chùa Pháp Giới lể tưởng niệm Đức Đệ nhị pháp chủ Văn niệm Nam mô a di đà Phật chương 1 niềm phat giao nhat ban Lễ thực hành buộc tâm và diệt trừ tạp Tâm phật giáo và cuộc chính biến 1 Tấm tám chua hai duc tầm long an lễ Đại tường cố hòa thượng hoẠphai an toàn giao thông từ góc nhìn phật giáo lẠthần thức ho niem 2 chùa xuân đài tâm phap su sực nhớ tính Lá Ÿ thoÃƒÆ t