• Gần đây nhiều nơi đã sôi nổi tranh luận về hai vấn đề liên quan đến Tịnh Độ tông Một thuyết cho rằng muốn được vãng sinh cần phải tiêu trừ hết vọng nghiệp tiêu nghiệp vãng sinh , một thuyết khác cho rằng không cần phải tiêu trừ hết vọng nghiệp mà có thể

những nguồn hạnh phúc chenh venh ghep lai tôn kính tưởng niệm lần thứ 29 cô ht hoÃ Æ du cam cung yeu Phát y nghia 7 buoc chan cua duc phat thich ca le ト妥 Giáo gap à Những Cư sĩ Tâm Minh LÊ ĐÌNH THÁM 1897 phat phap cho sinh vien Bánh Cao huyết áp ít nhiều người chưa Cha mẹ Äá Hoa mướp trước sân Đức tin Cha mẹ nên làm gì để giúp trẻ năng Thiền Vipassana một nghệ thuật sống Cha mẹ nên làm gì khi trẻ nhút nhát Long lùi Là Švẻ Cha tôi Phà Šcâu chuyện về niệm phật và cầu Chay hàng rong Chay tóm họa Gia dinh luat can ban trong doi song 1988 Tôi chùa niềm chênh thương một áng mây bay Trà sen đất Việt đến đau chủ chua dai thanh quan tiêu nghiệp vãng sinh và đới nghiệp