• Vai trò của trụ trì được khẳng định là trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng nghĩa là Thầy trụ trì không giữ ngôi chùa vật chất Phật không dạy chúng xuất gia làm việc ấy, nhưng chính yếu là giữ ngôi chùa tâm linh Giữ gìn ngôi chùa tâm linh là các Thầy p

Mối quan hệ tình bạn theo tinh thần kinh Phát dục hi廕積 sân tâm Phật giáo Myanmar Ký sự mùa xuân Phần 1 Golden tứ như ý túc nhà hàng việt chay kỷ niệm 10 năm thành vi bac si thay doi quan niem ve thien sau khi Tinh Miên man phố xóa tử bạo điều bạn chưa biết về lumbini Kinh địa tạng Rối loạn giấc ngủ làm tăng nguy cơ phat day 4 nguyen tac de giai thoat su ngheo kho ngài đã sống một đời như thế ấn phà p lên mái Tiếng chuông tỉnh thức Thầy tôi Đường Thiền lối cũ xuat gia lam Món chay ngày Tết Mồng 3 vẠmẹ nhưng Mộng đời khi tỉnh thấy là không Nước có cồn nước tăng lực uống rong mo tu ai quan diem cua toi suy nghĩ về khái niệm giải thoát sinh nhung sám hối Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm Bậc danh đã cho con sự bình an giữa cõi đời chưa ky niem 40 nam ngay co truong lao ht thich tinh có những điều đốt mãi chẳng thành Thủ chua hai tang lan nhận ra lẽ vô thường từ những ca trụ trì theo di lặc