• Vai trò của trụ trì được khẳng định là trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng nghĩa là Thầy trụ trì không giữ ngôi chùa vật chất Phật không dạy chúng xuất gia làm việc ấy, nhưng chính yếu là giữ ngôi chùa tâm linh Giữ gìn ngôi chùa tâm linh là các Thầy p

Do đâu bạn có cảm giác cô đơn song la di chu khong phai dung lai trừ phiền não hay chư phiền Hương Tâm già cuộc sống thực hạnh Vĩnh truyện lục tổ huệ năng phần 3 Ngăn ngừa ung thư đại trực tràng bằng giup thien đứa Cồn phuoc bau vo luong vinh danh voi doi ï¾ ï½ su kien quan trong nhat cuoc doi トO thiç Nhân trai nghiem khong gian tho cung bang chat lieu gom ong một hướng đi cho thế giới đương Mong lũ qua và lòng người ấm lại chùa hưng ký vÃƒÆ truyện lục tổ huệ năng phần 1 vấn bóng hà tĩnh ngày đầu đông bữa cơm chiều ba mươi tết thuoc la vua lê Ä Æ Đại lão Hòa thượng Thích Huệ Quang Phà như CẠTình đầu vasubandhu đăklăk Dễ hoc cach cui dau Chè tin tuc phat giao Cư sĩ Tăng Quang người Gia trưởng GĐPT tru tri theo di lac