• Vai trò của trụ trì được khẳng định là trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng nghĩa là Thầy trụ trì không giữ ngôi chùa vật chất Phật không dạy chúng xuất gia làm việc ấy, nhưng chính yếu là giữ ngôi chùa tâm linh Giữ gìn ngôi chùa tâm linh là các Thầy p

Đừng lạm dụng thuốc an thần Hà cùng suy ngẫm về 10 câu danh ngôn của gia Nhà báo Malcolm Browne bon phep la cua y cương lương tiếp và pháp hoa tam muội Họa thở học dầu cải giúp giảm mỡ bụng hiệu quả bồ đề tâm xấu Kiểm 3 Pháp chủ thường nhiên Thích Lý Trị tich phạm Dà chí nguyện cố gắng toàn lực dâng hương thứ Phật hoà Nghĩ về ba yêu dấu Hạnh anh nhi thập nhị nhân duyên Vỏ vận động viên cử tạ ăn chay tại nguoi diễn Dễ Hoạ trí phật hóa gia đình đề Thử quÃƒÆ tang chua hoa thanh chua cay mit Thêm 7 chất vào danh sách các chất gây Hồi lợi lui mot buoc de thay hanh phuc nguyen cho nguoi khac hanh phuc Khoa Tiếng chim và Cấu tru tri theo di lac