• Thế kỷ đầu sau Phật Niết bàn Ngài dòng Tỳ Xá Đa nước Ma Đột La, cha tên Lâm Thắng, mẹ là Kiều Xa Da Ngài ở trong thai mẹ sáu năm mới sanh

Thiền và nghệ thuật bảo vệ hành tinh Vài nét về hành trạng Đại lão hoc Mùa Trung thu đã về Tránh vài suy nghĩ về vấn đề cầu an và cầu đề boi cau hoÃ Æ tung kinh dien tu bat kinh hay khong benh Sống chua dong chÙa Phạm SÃ Æ thích Thường tính hành Lòng Điều Vì sao người nữ thường bị suyễn hơn khai mac trien lam thu phap xuyen viet Cần lưu ý ung thư tiền liệt tuyến ở Châm cảnh Gi Tang nhìn rõ lẽ thật kết bạn như thế nào trong thời đại muon ong ón Ä Ãªm tôn Ä Ã n luan vi cần Tập ban sinh ra la mot nguyen ban hiện thời thất bại Ly học phật ngọn Lá Ÿ vå å tu sanakavasa