• Tự Tánh Di Đà Tiểu bộ kinh Đi Đà định danh rất rõ về thể tánh của Đức A Di Đà Vô Lượng Thọ Vô Lượng Quang Một đức Phật tín ngưỡng, tâm linh và pháp tánh, đương vi giáo chủ một cỏi Tịnh lý tưởng cũng thuộc phạm vi tín ngưỡng, làm điểm tựa cho niềm tin

vムgay phat thanh dao đồng im lặng của thiền sư ăn và đạo pháp trò chùa trà am æ phat A Di Da thuy duong song lang tien dua thay y gián çn dung Lời thề giữa rừng thiêng duyen moc ï¾ï½½ Bàn tay mẹ góc Thường Điều Tóm hoẠhoÃƒÆ Trung thu hoài ức và trăn trở luat nhan qua trong cuoc song xa hoi va khoa hoc Mùa Trung thu đã về Hoà thượng Vĩnh Gia cuối vẠcha mẹ đừng lo chúng con sẽ thi tốt điểm phat giao la mot triet hoc hay la mot ton giao chính ta là chủ quyết định cuộc đời vÃƒÆ chung ta da vay muon nhung gi tu tuong lai cua Cao huyết áp ít nhiều người chưa mười bốn điều dạy của phật Súp tam dang nghiên hoà hoÃ Æ Thêm thạch cao vào đậu phụ có hại cho tu tanh di da 1