• Tự Tánh Di Đà Tiểu bộ kinh Đi Đà định danh rất rõ về thể tánh của Đức A Di Đà Vô Lượng Thọ Vô Lượng Quang Một đức Phật tín ngưỡng, tâm linh và pháp tánh, đương vi giáo chủ một cỏi Tịnh lý tưởng cũng thuộc phạm vi tín ngưỡng, làm điểm tựa cho niềm tin

giua ấn ÄÆ tt huế lễ húy kỵ Ôn kim tiên Khi Phòng chống bệnh cảm bằng thực Gánh dang Người về bến Giác thập đại đệ tử ht tinh vân Khà Đồng Tháp Lễ nhập tháp Ni trưởng hạnh tu nhẫn nhục tuyệt vời Lại nói với con gia tai me de lai cho con çš phản ngon den tinh thuc mÃ Æ va Đường Ăn Chay tự tử sẽ gặp khó khăn trong việc tái Tái Vấn đề trợ tử Thái độ thù nghịch làm hại tim mạch Những An Phụ nữ béo phì Chu dai bi tự dem tue giac vo cung ná Ÿ Năm triet hoc phat giao truong Hạt quinoa Thực phẩm cần thiết cho Vượt thoát trầm luân tiếp theo và bát thế Tham gia Facebook giúp sống lâu hơn Tháºn Bệnh do vi rút Ebola những điều cần ト妥 chuong vii hoÃƒÆ tứ Hòa tu tanh di da 1