• Ta không nên oán trách và lên án xã hội, vì sao Vì xã hội không thể nào có, nếu không có đơn vị gia đình, và gia đình không thể nào tự có, nếu không có con người tự thân
  • Lạy Phật là một pháp tu rất tiện lợi, khỏi cần đến chùa, ở trong phòng tại nhà, nơi vắng vẻ vẫn thực hành được, vừa thanh tịnh được tâm, vừa thể dục dưỡng sinh, giúp cho thân vận động toàn diện, từ đầu, cổ cho đến từng lóng tay, lóng chân
  • Điều quan trọng nhất là chúng ta hiện đang sống trong cõi thế này, trong giây phút hiện tại này, cho nên công việc trước mắt của người Phật tử chúng ta là phải bắt tay ngay vào việc xây dựng một cõi Tịnh Độ Nhân Gian, tức cũng là cõi Tịnh Độ Di Lặc mà mọi
  • Tự Thán

Cho Pháp nho ve mot diệu lẠCho má ngày bông hồng cài áo gió Là học phật chuyen do canh ba tu de ngủ và mơ Tự nấu nước mát giải nhiệt Cho một người xứ Quảng thân thương quÃƒÆ thà tưởng nhan via duc bo tat quan the am 19 tưởng niệm đại lão ht thích trí tịnh ý chu tich hdts cua trung uong ghpgvn Húy chua giẠlợi Đã đà Mưa Phát câu hỡi quá Ấn Chúng Nguyện Phúc Tình hỏa nẻo thoát lòng phat giao đi chùa quÃ Æ quê tấm thờ huong thọ nagarjuna tu than