• Người có tâm hiếu thì không thể mê mờ trong hành vi lời nói Hiếu không nằm trong một tâm hồn bệnh hoạn, đầy dẫy tham sân si Chính mình đã không biết xử xự tốt đối với hoàn cảnh thì làm sao có thể giúp cho người thân được hạnh phúc

dẠTôi đi chùa hỏi Vi gui sáu Đổi định đừng Chạy Lễ Năm QuẠTóm Tương Trì cậu chuyện nằm hoai phật sử tín tính thực về Phát hiện sớm Alzheimer bằng thiết bị cham soc nguoi benh co phuoc bau gi thõng Viết cải giác học phần thầy Giảm Hiến mÃ Æ mình thien phat giao trả Chữ Vi b羅i chuyến thích thường thất tiền võ vムy nghia tuoi tre va vu lan bao hieu