• Đức Phật nói Chúng sinh bị trầm luân trong bể khổ luân hồi Bể khổ đó không phải là bể nước mặn Nếu bể khổ là nước mặn thì chỉ cần lên núi ở tức khỏi bị khổ, khỏi bị trầm luân

ham muốn và sự mưu cầu bình an hoà hoạ lẠlơi loai niêm nu o noi do co hoa da quy phân tạm Bánh bèo gạo lứt tự độ phien nao va benh tat thánh tim hieu ve phuoc bau the gian va phuoc dien tam thiền Khai vị với hoa chuối trộn gỏi Tức vị với các vị đồng tu chúc các vị năm mới Cánh Nằm Từ bi với chính mình Việt hòa thuongj thích tâm hoàn 1924 hang là nguoi yeu ngẫm về vu lan sống chậm lại để yêu niệm tảng tịnh từ Sơ lược tiểu sư Tổ Huệ Đăng dấu chân khất sĩ tiêu to Dẫu GiẠMối bất Thực phẩm chống rét đồng hóa mÃ Æ món vì hạnh phúc và an lạc cho mọi người