• Cảm giác thất vọng về nhau có thể làm cho tình yêu nhạt phai Xã hội có nhiều tiêu chuẩn và người cũng đi theo vòng xoáy của tiêu chuẩn Một khi tiêu chuẩn không được thỏa mãn, người thất vọng về nhau, hoặc khi tiêu chuẩn này đã thỏa mãn, người đặt ra một

5 nguyên tắc để trở thành bậc cha mẹ lạt Ngoại phà cúc ngã rẽ Mùng một ăn gỏi cuốn chay phap chuyển hóa tham sân si Ä áº n chua dai giac tam va tanh mười hạnh nguyện lớn của bồ tát sang nay troi ung nang tan cung cua su don gian chinh la tri tue lời của trái tim Trà Tử Tận dụng phước báu đang có thiç dòng n hãy đem tâm tu hành cúng dường đức hoàng mình tai Chùa làng tôi Nhớ món sắn xào chay hoài mạn Ạn thơ Tây tử duc niềm tin và trí tuệ ni t Nhập định để được thanh thoát Gió Hát ru con M An lạc nếu Quốc sư Vạn Hạnh và Thăng Long Thử áp dụng thiền Vipassana trong nhung テス vì sao tình yêu phai nhạt theo năm tháng