• Địa cầu này có thể tan chảy nhưng tình thương thì đừng vỡ tan Chính tình thương giữa con người và muôn loài mà tạo duyên cho địa cầu hồi sinh, cho sự sống ở các địa cầu khác trỗi dậy Dứt bỏ những ham muốn nhỏ nhoi để gìn giữ cái to lớn và vĩ đại hơn Cu

hòa thượng thích thế long 1909 mùa bão Đại sư Giám Chân và chuyến hoằng pháp Đất những điều tôi nhận được từ phật Để Để tránh nguy cơ con bị tự kỷ ai tinh va thien Hành thiền Đức Phật và lời dạy của cha tôi voi Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông đà là ai đà đã bao giờ bạn thấy cuộc đời này đêm Chay hàng rong hoa thuong thich mat hien 1907 nhĩ căn viên thông hay là pháp môn quán đêm thành đạo Công dụng tuyệt diệu của quả xoài Không nên cho trẻ dưới 10 tuổi sử hạnh phúc của đời người đư c phâ t qua ca i nhi n cu a danh nhân Mẹ đại thế chí bồ tát đạo ao nhu lai chùa diệu viên 10 điều nhắn nhủ tới bản thân lúc đạo đức nhân quả trong đời sống xã đạo đức trong nếp sống người phật đạo hạnh đạo hiếu và duy trì lẽ sống hằng đạo lực của bậc giác ngộ đạo pháp của đức phật có phải là đạo phật là đạo hiếu Chuyện ăn chay trường của nội những thử thách của tăng già trong thế đạo phật ngày xưa và đạo phật ngày đất nước đến cuối cuộc đời me Thịt đỏ làm tăng nguy cơ bệnh đường để không mê tín phải có chánh tín 10 dieu khong cau khi di chua le phat thấy rõ cái ta ảo tưởng đỉnh định hướng cho sự phát triển của đọc đổi vì sao ta không thể dứt ra được trong