• Người Phật tử vẫn thường quán niệm hàng ngày về sự vô thường của đời người như bọt nước, như sương buổi sớm mai, như hoa đốm giữa hư không, tồn tại, hiện hữu và mất mát trong từng sát na, huyễn mộng và không thể nắm giữ được

cảm tin cần cầu truong c璽u chính chướng chọn chữ lê chinh chon chu chùa diệu đức cuộc sống dÃ Æ nguoi doi can phai tinh giac ve cai chet dùng pháp dẠdùng dạ bão Tự làm bánh ú tro đậm đà hương quê Chánh niệm có lợi cho cả thân và tâm dầu Nhớ đường dừng dựng dan dao phat day den dieu do dung phật pháp trong thời kinh tế thị duong giÃ Æ yeu va chet hanh phuc toan dien già giá the nghi giẠgián vòng xoáy của nghiệp lực