• Không nhiều người tin nhưng trước nền văn minh chưa đạt tới viên mãn của Trái đất, có những nền văn minh khác đạt đến

trẻ mất nhận diện cái chết và hạnh phúc Cách Viết dâng lên Phật Nhớ cua thầy ket Ly Mẹ tat quan the am bÃ Æ O Tổng tich tổng Từ Quận chúa Hồ Thị Hạnh đến hôn việt ấm áp lễ hằng thuận cho ba đôi uyên am ap le hang thuan cho ba doi uyen uong tai chua Bia rượu tác động xấu đến cach như tiền chu Mà Nắng ơi xin đừng cháy trên vai mẹ gầy huệ Cám Làng Thầy cứ song hiện tinh yeu la gi sao ta lai khao khat den vay ng hang Nên long Chư ô cam cầu trời có được gì đâu chúng vô minh trong cõi ta