• Ở đây, chúng ta cần phải hiểu rằng lời Đức Phật dạy trong bài kinh bao gồm những gì mà chúng ta có thể tự thực chứng trong kinh nghiệm đời sống hằng ngày
  • Ở đây, chúng ta cần phải hiểu rằng lời Đức Phật dạy trong bài kinh bao gồm những gì mà chúng ta có thể tự thực chứng trong kinh nghiệm đời sống hằng ngày rồi từ đó, sẽ là cơ sở vững chắc để ta đặt niềm tin vào những khía cạnh khác của Giáo Pháp, vượt qua

TT Huế Tảo tháp Tổ sư Liễu Quán VÃ Æ đọc Lòng từ bi của Phật A Di Đà khuc Có thể nhiễm độc thủy ngân từ cá bテケi Xuân có đi có đến Xuân từ bàn tay mẹ Xuân trong tôi Ngày ấy và bây giờ ón Vo thuong Y tế cho Hội nghị Sakyadhita lần thứ 11 một cõi đi về trịnh công sơn chùa diêm điền cầu trời cầu mãi mà có được gì Yêu lắm nét chữ của con tuổi trẻ sống trong giây phút hiện tại bói Yêu Chùa Pháp Hoa Sư ông cho con niềm tin tre Lược Người phụ nữ của Đừng say điệu hòa Dâu tuổi trẻ ơi xin hãy sống một đời ý chua ta hay chua tau ho ba tieng chuong nhu loi phat Yết ma Từ Cẩn Một nhà sư yêu nước Yoga phẩm hạnh của một vị chân tu bat thích từ a friend định nghĩa qua 24 chữ cái triết lý chợ cá hay hiện pháp lạc trú phat phap Xuân có đi có đến hành trình Bưởi chùm và những công dụng Phật giáo vムa ty dam quà Đêm chùa từ vân Hồi ức một quận chúa Kỳ 5 về bài kinh kalama đức tin trong đạo