• Về giáo lý của Phật Giáo Nguyên Thủy, thật rất chất phác và đơn giản Đức Phật không thảo luần vòng vo về hình nhi thượng, tất cả chỉ nhằm trình bày những kinh nghiệm về lý tính Đức Phật dạy người ta con đường giải thoát thực tiễn

lắng nghe con mình lắng nghe lời phật dạy lắng nghe lời tổ dạy và thực hành theo lắng nghe tiếng nước chảy lặc lặng lặng ngắm kỳ quan phật giáocổ xưa lẽ lể hội esala pehera rước xá lợi răng lễ lễ đặt đá xây dựng giac lễ cúng thí thực theo tinh thần kinh không nên đánh nhau khi đang tức giận áp dụng quyền bình đẳng giới như niem lễ húy nhật chư lịch đại tổ sư tổ lễ hằng thuận dưới góc nhìn của một lễ hằng thuận và công tác hoằng pháp đức vua bhumibol adulyadej lễ hằng thuận nét đẹp hôn lễ trong lễ phật lễ phật đản và sự ảnh hưởng văn lễ phật và cúng phật như thế nào cho lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 15 phat phap lễ tưởng niệm lần thứ 19 cố ni lễ tưởng niệm thánh tử đạo thích lễ tự tứ sinh hoạt đặc thù của Thiền giúp giảm nguy cơ tái phát ung thư lễ vu lan nên cúng vào ban ngày lịch sử cuộc đời đức phật thích ca lịch sử kết tập kinh lịch sử phật giáo ấn độ lịch sử phật giáo nam tông tại huế lịch sử thiền tông nhật bản lịch sử và ý nghĩa của chuông trống lối vào hạnh bồ tát mua xuan qua lang kinh mau hong Doanh nhân Phật tử lỗ BÃ n lỗ cây và con rùa mù lộ Thản nhiên trước muộn phiền lội lội khe suối ngọc lời lời Phật dạy Doanh nhân làm nhà sư một tuần về giáo lý của phật giáo nguyên thủy