• Niềm tin trong một sự thật Rồi thì, những gì phối hợp với thể trạng tâm thức này là một nhân tố tinh thần gọi là tin tưởng trong một sự thật Đôi khi nó được diễn dịch như niềm tin, nhưng tôi nghĩ đó là một sự chuyển dịch hoàn toàn không thích đáng Nó c
  • Viễn ly là một quyết định tự do khỏi không chỉ một hình thức nào đấy của khổ đau,mà cũng là khỏi nguyên nhân của nó Nó đòi hỏi ý chí để từ bỏ khổ đau ấy và nguyên nhân của nó

tri tu Đậu nành làm ung thư vú phát triển đà Dà Hạt thế vận và thiền tập Tránh những bệnh khi trời nắng Thất chua yen dong XÃƒÆ chÙa chương an chuyển học phật Lên chùa lạy Phật hai Khi khó khổ quá anh hãy niệm Phật nghe hoc phat ngu nhà dung lai va cam nhan clip y nghia ve tinh nguoi Quảng Ngãi Lễ húy kỵ Tổ khai sơn tổ nu sơn tái tám thien su ajahn chah tam thai thường thien với bài học của lòng tin và sự tử tế mật ong có tác dụng kháng khuẩn mạnh Có thực mới vực được Đạo Giáo Phát làm ngoai thượng thiền viện thường chiếu trà vi 10 7 Sinh Tưởng niệm Tổ khai sơn chùa Phước bÃ Æ i Lưu ý khi uống trà xanh viễn ly