• Ngày nay người đệ tử Phật khắp mọi nơi trên thế giới thực hành nhiều pháp môn khác nhau để mong đạt đến cứu cánh tối thượng là có giác ngộ, giải thoát Có người lên tận núi tuyết sống cô đơn lạnh lẽo rất nhiều tháng để tham thiền, lại có người nhập thất t

quảng tie tron tac t la Cảnh báo từ WHO Nước tăng lực gây giai phap van nan cho bao luc gieo hat tuu tam phat thua Sài Gòn gió chướng Món voi giải thoát trong lòng tay roi m Mat du Maha t góc nhìn về cuộc đời Niệm don Từ V t nguoi T thuyet BS トo gian Các Ä Æ 12 loi khuyen ve cuoc song tu thien su se thay sứ món Lá Ÿ thien b san hanh phat phap dung che ai het ẩm D noi V bố Dẫu vo niem vo sanh