• Thật phải là thiện nghiệp một cách ngoại lệ để có thể được dạy bảo, một cách trực tiếp và cá nhân bởi một vị thầy như Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni

quen di nhung qua khu dang buon åº vet em la sen gi the åº xay Ly tho mac giang tu bai so 1331 den so 1340 kinh a di da co tứ đế ho 43 tu thi vo gia hoi den thuy luc phap hoi khoi tim hieu ve duy thuc va tinh mot vai suy nghi Tp năm chướng ngại trong việc tu thiền dừng 07 bardo va nhung thuc tai khac Ăn chay có thiếu máu y nghia cúng dường y Tu leo ni doi nguoi la quy bau xin dung lang Lợi quả báo phải chịu khi nói lời ác qua bao phai chiu khi noi loi ac sống chung với mẹ chồng theo lời phật song chung voi me chong theo loi phat day suy ngẫm lời phật dạy về đạo đức suy ngam loi phat day ve dao duc gia dinh suy ngẫm về lời phật dạy qua cuộc suy ngam ve loi phat day qua cuoc doi bac si suy nghiệm lời phật cày ruộng gieo hạt suy nghiem loi phat cay ruong gieo hat suy nghiệm lời phật mong muốn chính suy nghiem loi phat mong muon chinh dang suy nghiệm lời phật xin ăn mà không ăn suy nghiem loi phat xin an ma khong an xin angkor ta loi nguoi tại sao nên sống lương thiện vong tuong luan hoi