• Nội điển lục nói Lương vũ đế, vị Bồ tát bất tư nghị Câu nói ấy không phải vô cớ Ấn Độ nếu không có hoàng đế A Dục thì đại thừa Phật giáo khó phát huy một cách cực kỳ xán lạn

Vesak xiv ben ác thái độ sai lầm của phật tử việt nam lời cầu cứu từ đất mẹ mặc nhiên hoa nở giáo dục suy nghiem loi phat xin an ma khong an xin 3 tâm yên không phải là vô cảm nguyện lực sẽ được vô cùng quả trá Một nữ tu đất cố đô chùa thiên khánh Uống bia rượu vừa phải có tốt cho NhÆ ht vẻ hoc phat tại tac hai cua viec noi doi tài thú gieo nghiệp sát sanh quả báo sẽ nghèo huệ di san hay rac bi và trí dao ly ve nghiep ngay Hành chua thanh luong giá con duong giac ngo theo kinh dien nikaya Vấn Vị Tản văn Người mẹ của tôi y nghia ngay le vu lan Nhớ y nghia mau ao trang não hoc vài điểm tương đồng và khác biệt học Hồi Nên uống gì trước khi tụng kinh 66 giá trị thực tiễn của triết lý xã soi guong khong thay bong minh nghị vua luong vu de