• Nội điển lục nói Lương vũ đế, vị Bồ tát bất tư nghị Câu nói ấy không phải vô cớ Ấn Độ nếu không có hoàng đế A Dục thì đại thừa Phật giáo khó phát huy một cách cực kỳ xán lạn

Ăn chay trường có suy dinh dưỡng Tứ 5 Kinh Trá cõi phật ở đâu xa đem đạo vào đời thủy Ngày sắp Tết in bánh phục linh mot huong di cho the gioi duong dai Phiền não tăng vì lạm dụng mạng to su Vui thay Phật ra đời day Bình Trà ŠDấu chùa thiên ấn Pháp Tưởng Thưởng cơn khong lẠquán sống tóm tâm Chùa Dâu thể thien vòng Ly kì Hòn Đá Chém chùa Thập Tháp duy ngã độc tôn tự tánh di đà 4 Phật Lở miệng có phải do nóng trong tang Ngưu bàng hầm mơ muối trá thắp Trá Ÿ Ngọn trÃƒÆ trả học トo chẠnhị trÃƒÆ vua luong vu de