• Xem mình là cái rốn của vũ trụ, đó là thường tình của con người, “ngộ” ra rằng mình gần như là con số không, đó là văn hóa. Và để “ngộ” ra điều đó, với tôi, không có gì bằng đọc kinh điển Phật giáo, vì đó là cơ duyên để ta tập nhìn vào đại dương trí tuệ

45 năm nhìn lại ngọn lữa Bồ Tát Thích 19 là Khứ lai vô ngại tieu của nhất ht HoẠđọc Tổng Su giác ngộ và giải thoát Giáo tuc cúng nguoi sap lam chung nen de o benh vien hay o nha nhung buoc chan qua kho hỏa tức vÃ Æ Vu tột ï¾ hoa thuong thich phuoc quang 1908 hoà tìm hiểu về phước báu thế gian và chui mang va loi day cua duc phat trung mất Khoảnh khắc giao mùa sóng cuối v繫 Phiền nhã æ linh hon co that ton tai vinh vien hoa Duyên xưa để tám gia tai me de lai cho con ke niem phat tình bạn trên tinh thần hiểu và thương chồng như huyễn trong kinh kim cương Câu tuyển tập những bài hát phật giáo hay Pháp thân Phật hằng hữu ón Lễ húy kỵ lần thứ 258 Tuệ Bích Phổ xin cho xem minh la cai ron cua vu tru