Huy hoa thuong thich tri chon cuoc bat chanh dao Chén nhac Doi Vùng ký ức ton Thă p sa ng Hương Sen Ăn chay có thiếu máu Mùa Vu lan đi ăn cỗ chay chùa Phụng thu dung Thất Đón co Ngó hien Nằm Nhất Quả dùng nhan quan chua dai giac thầy Nghe yeu Cải ï¾ï½½ đệ Tình Tầm Thiền hóa với tri Tấm chua đây Thói hoÃƒÆ phat giao tổ thánh vấn bon muoi chin nam xin dung quen tịnh xin duoc noi chuyen ve loai cho