• Nói về phương diện tục đế, ở pháp sinh diệt vô thường nơi thế gian thì chúng ta không thể chối bỏ cuộc sống hiện tại. Học thiền không có nghĩa là học trên lý luận siêu hình, không ý thức gì đến sinh hoạt đời thường. Sự giải thoát của đạo Phật không phải vượt thoát khỏi thế gian để mưu cầu hạnh phúc, mà là “cư trần bất nhiễm trần”, tùy duyên mà thọ dụng
  • Nói về phương diện tục đế, ở pháp sinh diệt vô thường nơi thế gian thì chúng ta không thể chối bỏ cuộc sống hiện tại Học thiền không có nghĩa là học trên lý luận siêu hình, không ý thức gì đến sinh hoạt đời thường

cuon sach vo cung y nghia nghi ve me nhan mua vu lan cuong luong tiep va phap hoa tam muoi kinh cuu an tâm hoc chu nhan tu tong thong lincoln thich cuu tong giam muc rowan williams phat giao giup lam the nao de niem phat nhat tam bat loan duong Chà cuu tro Húy nhật lần thứ 273 Đức Tổ sư d xây dÃ Æ công Một dan 31 dao tin 580 651 t l ï¾ ï½½ tưởng dòng đúng dù Sen làng đã mọc 2 dà Yêu XÃƒÆ dÃƒÆ chet la dieu chac chan mật ong có tác dụng kháng khuẩn mạnh bổn thiền giao Khá tác lễ hằng thuận cho hai đôi uyên ương Bệnh viêm phổi nguy hiểm ra sao dẠo dẠy dâm xà dâng dâng hương xuân thiền