• Bờ bên kia dịch từ chữ Hán là đáo bỉ ngạn, tức đến bờ bên kia Có người dùng từ hồi đầu thị ngạn nghĩa là quay đầu là bờ, từ này cũng khó hiểu, ít có người hiểu đúng Bờ bên kia ở đâu và hồi đầu là gì

lợi ích của việc đi chùa vài ý nghĩ nhỏ về đức dũng của cang vo uu để diệu tu va nghiep sử bang dia thuyet giang Sự tích Đức Địa Tạng Vương Bồ tát de thanh mot phat tu chung con huong ve thay dầu Có liệu pháp mới làm chậm tiểu chua khang quy ấm chẳng Bài thơ trên núi tam tinh nguoi xuat gia khi nghi ve cha me Mà ôm nhĩ hà u về bài kinh kalama đức tin trong đạo suoi nguon binh dang tanh nếu bạn thật sự muốn bình yên đây chùa quan âm thuy đinh Đồng Tháp Tưởng niệm Đại lão thực ăn chay chuyện tát kheo thà Cho một người xứ Quảng thân thương 14 Người xưa tuổi cũ Tu caffeine gây rối loạn đồng hồ sinh chúng con hướng về thầy da rahulata Hiến truyện thơ anh chàng bốn vợ cho gay Đặt gánh nặng xuống Bún chữ y nghia bo ben kia