• Đức Phật từng dạy cư sĩ mỗi tháng nên chia khoản tiền lương của mình thành bốn phần, 25 chi cho việc từ thiện, 25 chi cho việc hiếu thảo, 25 chi tiêu hằng ngày, và 25 còn lại bỏ ống heo hoặc gởi tiết kiệm ngân hàng để có thể sử dụng về sau

phat á su hiện tượng ảo giác 18 trung am bardo tai sinh như lợi ích của việc đi chùa Hiến tuổi trẻ và vấn đề đến với đạo 5 nguyên nhân gây tử vong ở trẻ tức chương Chết có đáng sợ gi廕 tu tanh di da tảng Sá c 7 M០tát 18 trung ấm bardo tái sinh Nghĩ mặt PhÃÆp CÃ tôi ơi mi mê lầm rồi má Ÿ nam vẠBánh cộ hương sắc đặc trưng trên Một tư liệu về cố gắng cải đạo nam chu vang giup ban vuot qua kho khan va thu Nói với chính mình để có giấc Giải mối oan khiên Những loại rau quả có lợi cho sức sự đóng góp của đức dalai lama thứ 14 giao Thích Chuyện cao pho hoa thuong thich quang buu đức phật dạy về bảy hạng vợ ở Tự su dong gop cua duc dalai lama thu 14 cho nen tu Tùy bút Ơn thầy phat phap chữ tu tướng và tu tâm Chợ y nghia va nguon goc cua hai vi than tai va tho