categories: phat phap, phật pháp, thuyet phap, thuyết pháp, phap am, pháp âm, thuyết pháp sư, giảng đạo, giang pháp, thuyet giang phap, thuyết giảng đạo, mp3 thuyết pháp, mp3 thuyet phap, thuyết pháp cd, thuyet phap cd, Phật Thuyết Kinh A Di Đà, Khai Thị, Tinh Hoa Tinh Độ, mp3 thuyết pháp Tinh Hoa Tịnh Độ, phat hoc, phật học, ton giao, mp3 thuyết pháp Hé Mở Cửa Giải Thoát, mp3 thuyet phap Tinh Hoa Tinh Do, mp3 thuyet phap He Mo Cua Giai Thoat, thuyết pháp Bố Thí Cúng Dường, thuyet phap Bo Thi Cung Duong, tôn giáo, Tinh Do, pháp môn Tịnh Độ, chùa Tịnh Độ,Tịnh Độ, Tu Vien, Tu Vien Temple, Tu Vien Tu, Niem Phat Duong, Tu Viện, Niệm Phật Đường, Tu Viện Tự, Tầm Sư Học Đạo, Bổn Tánh Hoàn Nguyên, name: Tu Vien, giang dao, giảng đạo, tam linh, tâm linh, tiem hieu ton giao, tiềm hiểu tôn giáo, hanh phuc, hạnh phúc, hanh phuc gia dinh, hạnh phúc gia đình, cau sieu, cầu siêu, sieu do, siêu độ, cau an, cầu an, thien chua va phat, thiên chúa và phật, cong giao phat giao công giáo phật giáo, vang sanh, vãng sanh, trong một kiếp, nhứt kiếp, nhất kiếp, phóng quang độ, cực lạc quốc, cõi cực lạc, niệm Phật nhứt tâm bất loạn, hồng danh đức Phật A Di Đà, sanh về Cõi Phật, sanh ve Coi Phat, phép tu, phep tu, pháp tu Tịnh Độ, tu hoc, tu học, phat tu, phật tử, giai thoat, giải thoát, luc lam trung, lúc lâm trung, luc sap chet, lúc sắp chết, tren giuong benh, trên giường bệnh, niem phat, niệm phật, niem A Di Đa Phat, niệm A Di Đà Phật, A Di Da Phat, A-di-da phat, A-di-đà, Amitaba,Amitābha, Amitabha, viet nam phat giao, Việt Nam Phật Giáo, Vietnamese buddhism

 

Audio Truyện Phật Giáo Audio Kinh điển đại thừa Audio Đại tạng kinh (Nikaya) Audio Kinh Tụng Audio Luận tạng Audio Luật tạng Phật pháp cho người bắt đầu Audio Thiền học Audio Tịnh độ Audio Triết học phật giáo Âm nhạc phật giáo Upload nhạc Phật Giáo Thư viện media tổng hợp Cư sĩ - Diệu Âm (Australia) Pháp Sư Ngộ Thông Pháp Sư Tịnh Không Các bài Thuyết Pháp Truyện Phật Giáo Chết & Tái sinh Nghệ thuật sống đẹp Thơ Thiệp điện tử Hình ảnh Phật Giáo Ăn chay Hướng dẫn nấu chay Tài liệu chữa bệnh Bồ Tát Hạnh Kinh Điển I Kinh Điển II Lịch sử Phật Giáo Nghi Lễ Danh Nhân Thế Giới Phật Học I Phật Học II Đức Phật Luận Giải Giới Luật Thiền Nguyên Thủy Tổ Sư Thiền Mật Tông Triết Học Phật Giáo
Kinh dịch từ Pali: Kinh Trung Bộ Kinh Tăng Chi Bộ Kinh Tiểu Bộ Kinh Trường Bộ Kinh Tương Ưng Bộ
Kinh dịch từ Hán Tạng: Kinh Trung A Hàm Kinh Tăng Nhất A Hàm. Kinh Tạp A Hàm. Kinh Trường A Hàm
Tổng Quan về Kinh Điển Phật Giáo: Bàn về bốn bộ A Hàm. Giới thiệu Kinh A Di Đà Giới thiệu Kinh Đại Bát Nhă Giới thiệu Kinh Duy Ma Cật. Giới thiệu Kinh Giải Thâm Mật. Giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm. Giới thiệu Kinh Pháp Hoa Giới thiệu Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ. Khái quát về nguồn gốc Kinh A Hàm. Khái quát tư tưởng Kinh Duy Ma Cật. Khái quát lịch sử truyền bá kinh điển và những đặc điểm của Kinh tạng Nikàya. Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ nhất. Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ hai Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ ba. Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ tư. Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ năm & sáu. Quá tŕnh h́nh thành Đại Tạng Kinh chữ Hán. Quá tŕnh h́nh thành Đại Tạng Kinh chữ Hán Tìm hiểu ngôn ngữ kinh tạng Phật Giáo. Tinh thần nội hàm của Kinh Tạp A Hàm. Tổng luận Kinh Lăng Nghiêm Trực Chỉ Vị trí Thánh Điển Hoa Văn trên Phật Giáo Thế Giới. Kinh Trung Bộ Kinh Tăng Chi Bộ Kinh Tiểu Bộ Kinh Trường Bộ Kinh Tương Ưng Bộ Kinh Trung A Hàm Kinh Tăng Nhất A Hàm. Kinh Tạp A Hàm. Kinh Trường A Hàm
Kinh Điển Được Dịch Từ Pali Tạng: Chuyện cây Bồ Đề và Thánh Đế Kalinga Hạnh Tạng (Cariyà-pitaka), Kinh An Ban Thủ Ư Kinh Ba Tĩnh Lặng. Kinh Bại Vong. Kinh Bốn Niệm Xứ. Kinh Chân Hạnh Phúc. Kinh Giết Giận. Kinh Na Tiên Tỷ Kheo. Kinh Những Con Thiêu Thân. Kinh Phạm Hạnh. Kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú. Kinh Phước Đức Kinh Tăng Chi Bộ. Kinh Tham Sân Si. Kinh Tiểu Bộ. Kinh Trung Bộ. Kinh Trường Bộ. Kinh Tương Ưng Bộ. Thi Kệ Pháp Cú Kinh. Tích truyện Pháp Cú. T́m hiểu Kinh Pháp Cú. Trích giảng Tiểu Bộ Kinh. Từng giọt nắng hồng.
Kinh Điển Được Dịch Từ Hán Tạng: Bát Nhă Ba La Mật Kinh. Bí Truyền Kinh Vương. Bồ Tát Di Lặc hỏi Phật về Bổn nguyện Chư Kinh Mật Giáo Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh. Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh B́nh Đẳng Giác Kinh. Đồng Tử Vô Ngôn. Đức Phật v́ Vua Rồng Biển Nói Pháp Âm. Pháp sư Nghĩa Tịnh. Đức Phật nói Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú Hoàng Đạo Quảng Hiển Tam Muội Hương giới đức. Kinh A Di Đà. Kinh A Soa Mạt Bồ Tát. Kinh Bách Dụ Kinh Bát Đại Nhơn Giác Kinh Bát Nhă Nhân Vương Hộ Quốc Thần Bảo Kư Kinh Bát Nhă Ba La Mật Sao. Kinh Bảo Tinh Đà La Ni. Kinh Bồ Tát Thiện Giới. Kinh Bồ Tát quở trách sắc dục. Kinh Bổn Nguyện Công Đức của Bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Kinh Chánh Đại Tập. Kinh Công Đức thỉnh Phật Kinh Di Lặc Hạ Sanh. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa Kinh Duy Ma Cật. Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết. Kinh Dược Sư Kinh Do Tăng Già La Sát Tập Thành KinhDo Tăng Già la Sát tập thành. Kinh Đại Báo Phụ Mẫu. Kinh Đại Bảo Tích Kinh Đại Bát Nhă Ba La Mật Đa. Kinh Đại Niết Bàn. Kinh Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ tát Niệm Phật Tam Muội Kinh Đại Thông Phương Quảng Kinh Đại Thừa Bảo Nguyệt Đồng Tử Vấn Pháp. Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luận Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Kinh Đế Thích Sở Vấn. Kinh Địa Tạng Kinh Giải Hạ. Kinh Giải Thâm Mật Kinh Hiền Ngu Kinh Hiền Kiếp Thiên Phật Danh Kinh Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm (Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền). Kinh Hoa Thủ. Kinh Hồng Danh Sám Hối Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát. Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú. Kinh Kim Cang Bát Nhă Ba La Mật. Kinh Kim Cương. Kim Cương Kinh Giảng Nghĩa. Kinh Kim Quang Minh Kinh Lương Hoàng Sám Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Kinh Ngũ môn thiền pháp yếu dụng. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh Nhật Tụng. Kinh Niệm Phật Ba La Mật. Kinh Nhân Quả Ba Đời Kinh Nhập Lăng Già. Kinh Những Điều Phật Dạy Kinh Phạm Vơng Bồ Tát Giới. Kinh Pháp Bảo Đàn. Kinh Pháp Bảo Đàn. Kinh Pháp Hoa. Kinh Phát giác tịnh tâm. Kinh Bát Nê Hoàn. Kinh Bát Nê Hoàn. Kinh Phật Bát Nê Hoàn. Kinh Phật Bát Nê Hoàn Kinh Phật Dạy Lần Cuối Cùng Khi Nhập Niết Bàn. Kinh Phật Giáo Hóa Phạm Chí A Bạt. Kinh Phật Lâm Niết Bàn Kư Pháp Trụ. Kinh Phật Nói Về Tu Lại. Kinh Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật. Kinh Phật Thuyết Diệu Cát Tường Bồ-tát Sở Vấn Đại Thừa Pháp Loa. Kinh Phật Thuyết Duy Ma Cật. Kinh Phật Thuyết Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Thập Pháp. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Thiện Kiến Biến Hoá Văn Thù Sư Lợi Vấn Pháp. Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh. Kinh Phật Thuyết Trưởng Giả Nữ Yêm Đề Kinh Phật Tỳ Bà Thi. Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Suất. Kinh Quán Hư Không Tạng Bồ Tát. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Kinh Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sự tích Thiện Hữu Ác Hữu. Kinh Tân Tuế. Kinh Thập Thiện. Kinh Thất Phật. Kinh Thất Phật Phụ Mẫu tánh Tự. Kinh Thi Ca La Việt Lạy Sáu Phương. Kinh Thiện Sanh Kinh Thiện Sanh Tử. Kinh Thọ Tân Tuế. Kinh Thọ Tŕ Danh Hiệu Bảy Đức Phật Sinh Ra Công Đức. Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Thủy Dụ Kinh Thuyết Vô Cấu Xứng. Kinh Tịch Chí Quả. Kinh Tọa thiền tam muội Kinh Trung Bổn Khởi Kinh Tỳ Kheo Chiêm Bà. Kinh Ưu Bà Di Tịnh hạnh Pháp Môn Kinh Vạn Phật Kinh Vị Tằng Hữu Chánh Pháp. Kinh Viên Giác Kinh Vô Lượng Thọ Phật. Kinh Vô Tự Bảo Khiết Kinh Vu Lan Pháp Hoa Kinh. Pháp Mật Yếu trị bệnh thiền. Pháp Môn tu chứng Lăng Nghiêm Đại Định. Phật Nói Kinh A Na Luật, Bát Niệm. Phật Nói Kinh A Nậu Phát. Phật Nói Kinh Anh Vơ Phật Nói Kinh Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn. Phật Nói Kinh Ất Ba La Diên Vấn Chủng Tôn Phật Nói Kinh Bát Quan Trai. Phật Nói Kinh Bệ Ma Túc Phật Nói Kinh Bổn Tương Ỷ Trí. Phật Nói Kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội. Phật Nói Kinh Chư Pháp Bổn. Phật Nói Kinh Chư Pháp Bổn. Phật Nói Kinh Con Của Bà La Môn Mạng Chung Thương Nhớ Không Nguôi. Phật Nói Kinh ConNgười Do Dục Sanh. Phật Nói Kinh Cổ Lai Thế Thời. Phật Nói Kinh Công Đức Của Tam Quy, Ngũ Giới, Từ Tâm Và Yểm Ly Phật Nói Kinh Cù Đàm Di Kư Quả. Phật Nói Kinh Dụ Con Kiến. Phật Nói Kinh Dụ Mũi Tên. Phật Nói Kinh Dụ Nước Biể Phật Nói Kinh Duyên Bổn Trí. Phật Nói Kinh Đảnh Sanh Vương Cố Sự. Phật Nói Kinh Đại Sanh Nghĩa. Phật Nói Kinh“Đâu Điều” Phật Nói Kinh Hộ Quốc. Phật Nói Kinh Hưng Khởi Hạnh Phật Nói Kinh Khổ Âm Nhân Sự. Phật Nói Kinh Mười Cư Sĩ Người Bát Thành. Phật Nói Kinh Năm Thiên Sứ Của Vua Diêm La Phật Nói Kinh Nhất Thiết Lưu Nhiếp Thủ Nhân Phật Nói Kinh Lại Tra Ḥa La. Phật Nói Kinh Lạc Tưởng. Phật Nói Kinh Lậu Phân Bố. Phật Nói Kinh Luân Vương Thất Bảo Phật Nói Kinh Ly Thùy. Phật Nói Kinh Ma Nhiễu Loạn. Phật Nói Kinh Nê Lê Phật Nói Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Cho Trưởng Giả Thủ Ca Phật Nói Kinh Nhân Duyên Chấm Dứt Đấu Tranh Phật Nói Kinh Nước Sông Hằng Phật Nói Kinh Phạm Chí Kế Thủy Tịnh. Phật Nói Kinh Phạm Ma Dụ Phật Nói Kinh Phạm Vơng 62 Tà Kiến. Phật Nói Kinh Pháp Đúng, Pháp Sai. Phật Nói Kinh Phân Biệt Bố Thí. Phật Nói Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng. Phật Nói Kinh Pháp Hải Phật Nói Kinh Phổ Pháp Nghĩa Phật Nói Kinh Phục Dâm. Phật Nói Kinh Quả Báo Trưởng Giả Bố Thí. Phật Nói Kinh Quảng Nghĩa Pháp Môn. Phật Nói Kinh Số. Phật Nói Kinh Tà Kiến. Phật Nói Kinh Tam Ma Nhạ Phật Nói Kinh Tám Đức của Biển. Phật Nói Kinh Tát Bát Đa Tô Lư Du Nại Dă Phật Nói Kinh Tệ Ma Thử Tôn Giả Mục Liên. Phật Nói Kinh Thập Nhị Du Phật Nói Kinh Thất Tri Phật Nói Kinh Thích Ma Nam Bổn. Phật Nói Kinh Thiết Thành Nê Lê PHẬT NÓI KINH VUA TẦN BÀ SA LA Phật Nói Kinh Thọ Tuế. Phật NóiKinh Tôn Giả Hộ Quốc hỏi về Đại Thừa. Phật Nói Kinh Tôn Thượng Phật Nói Kinh Trai Giới Phật Nói Kinh Trị Ư Phật Nói Kinh Tu Đạt Phật Nói Kinh Tứ Đế Phật Nói Kinh Ứng Pháp. Phật Nói Kinh Ưu Bà Di Đọa Xá Ca Phật Nói Kinh Viên Sanh Thọ Phật Nói Kinh Vua Đại Chánh Cú. Phật Nói Kinh Vua Văn Đà Kiệt. Phật Nói Kinh Vua Tần Bà Sa La. Phật Nói Kinh Ư Phật Thuyết Học Kinh Cho Lăo Bà La Môn ỞVườn Hoàng Trúc Phật Thuyết Kinh Diễn Đạo Tục Nghiệp. PhậtThuyết Kinh Đại Thừa Phương Quảng Phật Quang. Phật Thuyết Kinh Đại Tịnh Pháp Môn Phật Thuyết Kinh Đệ Tử Chết rồi sống lại Phật Thuyết Kinh Người Cày Ruộng Làm Biếng. Phật Thuyết Kinh Nhân Duyên Quang Minh Đồng Tử. Phật Thuyết Kinh Nhất Thiết Cao Vương. Phật Thuyết Kinh Pháp Thường Trụ Phật Thuyết Kinh Pháp Tối Thượng Vương Phật Thuyết Kinh Thậm Thâm Đại Hội Hướng. Phật Thuyết Phân Biệt Kinh. Một trăm ngàn bài tụng của Kinh Đại Tập.... Năm Trăm Đệ Tử Nói Về Bổn Khởi Tâm Kinh Bát Nhă Kinh A Di Đà Thiên Thủ Thiên Nhăn Thanh Cảnh Quan Thế Âm.... Thiền Pháp yếu giải. Tinh Hoa Tâm Kinh Bát Nhă. Tứ Niệm Xứ. Tỳ Nại Da Văn Thù Sư Lợi nói về Cảnh giới Bất Tư Ngh́ Của Phật. Y Công Đức Kathina- Yếu chỉ Kinh Pháp Hoa.
Kinh Điển giảng giải: Chú Giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh B́nh Đẳng Giác. Hai Thời Công Phu Kinh A Di Đà Sớ Sao. Kinh A Hàm với Phật giáo nhân gian Kinh Bát Nhă Ba La Mật Trực Chỉ Đề Cương. Kinh Bát Đại Nhân Giác. Kinh Bốn mươi hai chương. Kinh Di Giáo lược giải. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng nghĩa. Kinh Duy-ma. Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Trực Chỉ Đề Cương, Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Kinh Địa Tạng Mật Nghĩa. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Giải Thâm Mật, Kinh Kim Cang giảng giải Kinh Lăng Nghiêm Trực Chỉ Đê Cương Kinh Lăng Già Tâm Ấn Kinh Như Lai Viên Giác Trực chỉ đề cương. Kinh Pháp Hoa Lược Giải, Kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa Kinh Pháp Hoa Thâm Nghĩa Đề Cương Kinh Thắng Man. Kinh Thắng Man Giảng Luận, Lược giải Kinh Pháp Hoa Kinh Trái Tim Tuệ Giác Vô Thượng. Kinh Vu Lan Bồn Kinh Vu Lan. Kinh Sự Tích Thiện-Hữu Ác-Hữu. Lược giải Bổn MônPháp Hoa Kinh. Lược giải Kinh Pháp Hoa. Lược giải Kinh Vu Lan Bồn. Nhị Khóa Hiệp Giải. Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Giảng Lục Quả Dự Lưu. Thế nào là kinh điển ngụy tạo trong Phật giáo? Tuyển tập các bài sám văn Ư Nghĩa của Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Xem tiếp Kinh Điển II >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>