Kinh Điển - Phật Nói Kinh Lạc Tưởng.

.


 

PHẬT NÓI KINH LẠC TƯỞNG

 

   Hán dịch: Ðời Tây Tấn, Sa môn Trúc Pháp Hộ.

Việt dịch: Thích Chánh Lạc

--- o0o ---

Nghe như vầy:

Một thời Bà Già Bà ở tại rừng cây ông Kỳ Ðà, vườn ông Cấp Cô Ðộc, nước Xá Vệ. Bấy giờ đức Thế Tôn bảo các Tỳ kheo:

–Có các Sa môn, Bà la môn đối với địa có địa tưởng, ưa thích địa, chấp cho địa là ngã. Kẻ ấy nói: “Ðịa là ngã”. Ta nói kẻ ấy chưa biết được thủy, hỏa, phong, Thiên thần, Phạm thiên, A Bà thiên, A Tỳ bà thiên; đối với tịnh có tịnh tưởng, ưa thích tịnh, chấp tịnh là ngã. Kẻ ấy nói: “Tịnh là ngã”. Ta bảo kẻ ấy chưa biết Hư không xứ, Thức xứ, Vô sở hữu xứ, Vô tưởng xứ, hoặc một, hoặc nhiều, hoặc riêng thấy, nghe hay biết được quán giác hạnh, từ đời này đến đời sau, từ đời sau đến đời này. Kẻ ấy có tưởng này nên ưa thích nó, vì ưa thích nó, vì ưa thích nó nên chấp nó là ngã. Kẻ ấy đã hoàn toàn chấp nó là ngã rồi, ta bảo kẻ ấy (thật sự) chưa biết nó.

Có các Sa môn, Bà la môn chấp địa là thần thông, không thích địa, do không thích địa nên không chấp địa là ngã. Kẻ ấy không bảo rằng: “Ðịa là ngã”. Ta nói kẻ ấy đã biết thủy, hỏa, phong, Thiên thần, Phạm thiên, A Bà thiên, A Tỳ bà thiên. Cho tịnh là thần thông, không thích tịnh, vì không ưa tịnh nên không cho tịnh là ngã, ta bảo rằng kẻ ấy đã biết Hư không xứ, Thức xứ, Vô sở hữu xứ, Vô tưởng xứ, hoặc một, hoặc nhiều, hoặc riêng thấy, nghe hay biết được quán giác hạnh, từ đời này đến đời sau, từ đời sau đến đời này, kẻ ấy vận dụng tất cả thần thông, tỏ ý không thích, cũng không ưa, cũng không chấp là ngã, cũng không bảo rằng: “Ðó là ngã”. Ta bảo kẻ ấy đã biết tất cả.

Lại nữa, ta cho địa là thần thông, không thích địa, không ưa địa, không cho địa là ngã, ta không chấp địa, ta đã biết thủy, hỏa, phong, Thiên thần, Phạm thiên, A Bà thiên, A Tỳ bà thiên, các thần thông ấy không cho là tịnh, vì không cho là tịnh nên không chấp tịnh là ngã. Ta đã biết được Hư không xứ, Thức xứ, Vô sở hữu xứ, Vô tưởng xứ, hoặc một, hoặc nhiều, hoặc riêng thấy, nghe hay biết được quán giác hạnh, từ đời này đến đời sau, từ đời sau đến đời này, tất cả thần thông đều không ưa thích, vì không ưa thích nên không chấp là ngã. Cho nên ta đã biết chúng.

Ðức Phật thuyết như vậy, các Tỳ kheo nghe đức Thế Tôn đã thuyết, hoan hỷ vui mừng, dứt sạch nguyên nhân chấp ngã.

PHẬT NÓI KINH LẠC TƯỞNG
 

--- o0o ---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 5-2003

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Bốn năm Thầy về chốn chơn thường đừng để tình thương bị lụi tàn tai sao tam chang duoc quy nhat khi niem phat la ngam dùng thiền để giảm stress cho sinh viên Ngoại thà coi phat o dau xa bat ngo ceo thai ha books chan dat di an xin chà Ăn chay Cha tôi Phát hiện mới cần biết về cholesterol Có nên lo lắng khi thường xuyên thức nghĩ về khuynh hướng ái san 03 tu duy va thay doi Hệ phái Khất sĩ tưởng niệm cố 8 vấn đề sức khỏe thường được hanh phuc o quanh day Khánh Hòa Húy kỵ lần thứ 35 Tổ sư Kiên Giang Ni trưởng Thích nữ Liễu Liên trùng tang là gì có hay không do con người và vì con người Cha quán giới hơi thở PhẠt già o Lễ chung thất Cố TT Thích Huệ Quang ai oi nghi lai ma tu Lễ húy nhật lần thứ 34 Đại lão Đức tin Tam bảo nơi an trú tâm linh Vị chay nhớ mãi bí mật trái tim thiêng liêng bất diệt sư nghi ngơ câ n thiê t Hành ben trong cong chua Canh hoa thiên lý giúp giảm stress Từ miền Trung tôi viết Lào Tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp hay noi voi con ve long tu te vẠt 4 lưu ý giúp tránh suy nhược tinh thần to Một thời làm điệu Sài Gòn mùa ngóng gió bốn điểm cốt yếu trong phật giáo Linh ứng hay nhiệm mầu nhu quan hệ giữa nhà nước và công dân theo hành Sự linh thiêng kỳ lạở vườn tháp Huệ Dấu chân chợ Tết Hoằng pháp ở vùng đất mới hoa Đi bộ loại thuốc bổ khỏi tốn cúng