Kinh Điển - Phật Nói Kinh Công Đức Của Tam Quy, Ngũ Giới, Từ Tâm Và Yểm Ly

.

 

 

PHẬT NÓI KINH

CÔNG ÐỨC CỦA TAM QUY, NGŨ GIỚI, TỪ TÂM VÀ YỂM LY

 

Hán dịch: Mất tên người dịch, nay dựa vào Ðông Tấn lục.

Việt dịch: Thích Chánh Lạc

---o0o--- 

Nghe như vầy:

Một thời đức Phật ở tại vườn ông Cấp Cô Ðộc, rừng cây ông Kỳ Ðà,  thành Xá vệ. Bấy giờ đức Phật kể cho ông trưởng giả A Nan Bân Kỳ (Cấp Cô Ðộc) nghe:

–Về kiếp lâu xa có một Phạm chí tên là Tỳ La Ma, có nhiều tiền bạc, châu báu. Lúc đem ra bố thí, ông dùng tám vạn bốn ngàn bát bằng vàng đựng đầy bạc, tám vạn bốn ngàn bát bằng bạc đựng đầy vàng. Ông lại lấy tám vạn bốn ngàn bình tắm bằng vàng bạc, lại lấy tám vạn bốn ngàn con trâu đều lấy vàng bạc che trên sừng; lại lấy tám vạn bốn ngàn ngọc nữ trang sức lộng lẫy; lại lấy tám vạn bốn ngàn ngọa cụ trải lụa lên trên; lại lấy tám vạn bốn ngàn bộ y phục; lại lấy tám vạn bốn ngàn con voi con ngựa đều lấy vàng bạc để làm cái dàm, chằng đầu và mỏm chúng; lại lấy tám vạn bốn ngàn phòng xá để bố thí; lại ở trong bốn cửa thành để bố thí, tùy ai muốn gì ông đều đem cho tất cả. Lại dùng một phòng để bố thí tăng từ bốn phương lại.

Bố thí phước như trên không bằng thọ Tam quy. Vì sao vậy? Vì người thọ Tam quy là bố thí sự vô uý cho hết thảy chúng sanh, cho nên quy y Phật, Pháp, Tăng, phước đức người ấy không thể kể được.

Phước đức của sự bố thí như trên và sự thọ trì Tam quy không bằng phước đức của người thọ trì Năm giới. Người thọ trì Năm giới công đức đầy đủ, vượt hơn tất cả.

Phước đức của sự bố thí như trên và sự thọ trì Tam quy, Ngũ giới lại không bằng phước đức của người chỉ trong khoảng khắc bằng khảy móng tay mà dũ lòng thương đối với chúng sanh.

Phước đức của sự bố thí như trên và phước đức của sự thọ trì Tam quy, Ngũ giới, dũ lòng thương đối với chúng sanh lại không bằng phước đức của người khởi lên cái tưởng không đáng thích thú đối với tất cả thế gian. Vì ao như vậy? Vì phước của sự khởi lên cái tưởng không đáng thích thú đối với tất cả thế gian có thể khiến cho hành giả diệt trừ được cái khổ sanh tử, trọn thành Phật đạo, cho nên phước đức của người ấy là tối thắng.

Bấy giờ trưởng giả nghe đức Phật nói xong, hoan hỷ phụng hành. 

PHẬT NÓI KINH

CÔNG ÐỨC CỦA TAM QUY, NGŨ GIỚI,

TỪ TÂM VÀ YỂM LY

--- o0o ---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 5-2003

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Âm vang cuộc tự thiêu của Bồ tát su tu tin dich thuc la gi tin CÃ nhung cau chuyen am hai duc phat câu chuyện về người hùng đằng sau cot quat tu golgul temple bạo nơi vạn linh bắt đầu tu hành rốt cuộc là gì Mối quan hệ giữa tu sĩ Tu Những món chay bổ dưỡng trong mùa Vu Lan bàn về hai từ chấp ngã ngo Cuộc đời tận hiến ngay cả con cá cũng không biết ngậm Chùa Mộc dục tượng thờ Trên cao gió bạt tiếng eo sèo Doanh nhân Phật tử cuộc đời vị quốc sư đầu tiên của Entry xúc động về mẹ trong mùa Vu lan Nhớ mưa Không phải là lời của Phật Có mục tiêu sống tốt ít nguy cơ bị Chùa Tịnh xá Ngọc Phúc hoc cach tich duc tu cuoc song ác khẩu làm tổn thương người khác Giới mõ toi oi mi me lam roi Quả hạch tốt cho tim mạch Su van hanh Mít kho sả ớt món chay quê lợi ích của thiền vipassana cho bản thân 5 điều cần biết về ung thư vú lễ phật đản và sự ảnh hưởng văn chua thuyet phap theo duy ma thong tay vao cho lễ hằng thuận dưới góc nhìn của một Cải bó xôi Người bạn tốt của não đất mẹ Yêu lắm nét chữ của con hầu phá kiến có hay không tâm phật sự chết luôn là lẽ đương nhiên phước báu của việc xây chùa chu tam thien xao va tinh giac rong mo the ton van lam phuoc Củ hành tím có tác dụng chống ung thư hinh anh nguoi phat tu thuan thanh trong thoi hien