Kinh Điển - Phật Thuyết Phân Biệt Kinh.

.


PHÂN BIỆT KINH

Dịch giả: Thích Thiện Trì 

---o0o---

MỤC LỤC

Phật thuyết:

1. PHÂN BIỆT VÔ SANH KINH

2. PHÂN BIỆT BỐ THÍ KINH

3. PHÂN BIỆT KINH

4. MẠN PHÁP KINH

5. BẦN CÙNG LÃO CÔNG KINH

6. THANH TỊNH TÂM KINH

7. PHÁP ẤN KINH

8. ÐẠI HỒI HƯỚNG KINH

 

LỜI TỰA

Phân biệt – Vibhãjya – là tác dụng của ý thức. Chúng sanh do tâm và tâm sở phân biệt hư  vọng, chấp ngã, chấp pháp, nên mới có nghiệp nhơn khổ quả, ba cõi luân hồi, đó gọi là hoặc phân biệt. Nếu đoạn trừ được hoặc phân biệt ấy  thì gọi là huệ vô phân biệt. Muốn chứng Phật trí, cần phải có huệ vô phân biệt. Nhưng đạt được huệ vô phân biệt thì cần phải dùng trí phân biệt mà quyết trạch thế nào là giả, thế nào là chơn, thế nào là nghiệp nhơn, thế nào là khổ quả, thế nào là pháp ác cần đoạn, và thế nào là pháp thiện cần tu, cũng như cái gì cần thủ, cái gì cần xả... Vì vậy Phật tuỳ căn tánh phân biệt của chúng sanh mà nói các kinh PHÂN BIỆT. Sự hiện hữu của con người, của thế giới, chúng sanh mở đầu do vô minh dẫn tới mười hai nhân duyên tạo thành vòng móc xích dây chuyền mãi mãi. Nếu rõ được chiều lưu chuyển của nó mà xoay ngược trở lại theo chiều hoàn diệt thì cắt đứt và chấm dứt  được sanh tử khổ đau. Ðó là mục đích chính mà PHẬT THUYẾT PHÂN BIỆT DUYÊN SANH.Về phương diện tự lợi cũng như lợi tha của Bồ Tát hạnh thì lấy bố thí làm đầu. Nhưng cần phải biết bố thí như thế nào cho đúng pháp, mới là chơn bố và được nhiều phước quả. Ðó là ý nghĩa của kinh PHÂN BIỆT BỐ THÍ. Trọng tâm của Phật pháp vẫn là nghĩa luân hồi, nhơn quả, biệt biệt thọ báo, như bóng theo hình, như vang ứng tiếng, mà điển hình là ông già Kỳ Thọ trong kinh BẦN CÙNG LÃO CÔNG. Muốn thành tựu phước đức không gì hơn là tâm thanh tịnh và không khinh thường Phật pháp. Cuộc đời có muôn mặt, lý thuyết có trăm chiều, biển Phật pháp bao la, lối vào có muôn vạn nẻo, tuy cũng dễ đi vào, nhưng cũng dễ hiểu lầm đi lạc, đánh mất chánh kiến, nên Phật dạy phải lấy PHÁP ẤN để làm kim chỉ nam. Công đức cao cả tối thượng được tăng trưởng ở tâm hạnh đại hồi hướng. Như Phật đã dạy cho Bồ-Tát Minh-Thiên. Nên người tu hành phải luôn luôn HỒI HƯỚNG về trí tuệ và bình đẳng cho tất cả chúng sanh đồng được Chánh đẳng Chánh giác.Tóm lại, những kinh mà dịch giả đã dịch từ đại tạng ra sau đây, tuy ngắn gọn, nhưng đầy đủ, rõ ràng và tiêu biểu cho nghĩa nhơn quả, nhơn duyên sanh, là nền tảng của đạo Phật. Hy vọng nó sẽ giúp ích rất nhiều và rất cần thiết cho sự tự giác và giác tha, nhất là giữa buổi cách Phật quá xa, vàng thau lẫn lộn. Phật ma hỗn đồng này. Chúng ta cần phải có trí phân biệt quyết đoán để giúp cho sự tu hành xa lìa tội lỗi và khỏi đi vào con đường tà kiến. Tôi xin tuỳ hỉ công đức ghi lại vài dòng để làm lời tựa.

Huế , đầu xuân Quý Sửu  

Giáo thọ Thích Thiện Siêu

 

--- o0o ---

Mục lục

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4  

Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 

 

--- o0o ---

| Thư Mục Tác Giả |

--- o0o ---

Vi tính : Văn Hiếu
Trình bày : Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-08-2002

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Thuốc giảm đau làm tăng nguy cơ tim Dòng sông êm đềm bầu trời trong sáng Đồng Nai Hàng ngàn người dự lễ Đồng Nai Hàng vạn người dự lễ tang Dưa muối cám làm dễ ăn ngon cổ Thuốc giảm cân không giảm cân còn Đồng Tháp Húy nhật lần thứ 30 của Thuốc giảm cholesterol làm tăng nguy cơ Dấu hiệu của ung thư vòm họng Dầu cải giúp giảm mỡ bụng hiệu Thuốc ho có thể giúp điều trị Dự cảm về ngũ tịnh nhục loại thịt Danh sách thực phẩm làm tăng nguy cơ ung Thuốc lá điện tử cũng gây hại tim Thuốc lá điện tử làm suy giảm Thuốc lá gây lo lắng và suy nhược Thuốc lá gây suy giảm miễn dịch Độ người hấp hối theo kinh tạng Thuốc lá gây suy nhược tinh thần Đức Dalai Lama người có ảnh hưởng Em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trổ Thuốc lá gây suy nhược tinh thần cho Thuốc lá là nguyên nhân gây ra 16 Thuốc lá là nguyên nhân gây ra 16 loại miê n trung quê con ơi Thuốc lá và những căn bệnh ung thư Đức Phật đản sanh trong từng sát na mot doi nen can 3 lan ket hon Thuốc mới từ bột nghệ trị ung thư Thuốc trị ung thư máu có tác dụng Thuốc trị ung thư máu có tác dụng với Thung lũng linh lan Đức Phật đối với quan hệ anh em Gặp Giác Ngộ tôi đã đổi nghề Thuyền xuân Đừng đi ngủ khi tức giận Tiếc thương cố Hòa thượng Thích Minh Tiếng chim và Đừng bỏ qua củ cải đỏ trong thực Gỏi dưa leo Tiếng gà gáy trưa giáo Gừng tươi có tác dụng giảm đau phuoc bau vo luong vinh danh voi doi Tiếng nói từ quá khứ Đạt Ma mất Tiểu Sử HT Thích Duy Lực Tiểu sử Đức Đệ nhất Pháp chủ Tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức 1897 Điều trị ADHD Thuốc không phải giải Giải độc rau củ khi chế biến Tiểu sử Hòa Thượng Thích Nguyên Giải mã việc bạn luôn lo lắng Năm nguyên tắc của sức khỏe tinh thần Tiểu sử Hòa thượng Thích Thiện Hào