Kinh Điển - Đức Phật v́ Vua Rồng Biển Nói Pháp Âm. Pháp sư Nghĩa Tịnh.

.

 

 

Đức Phật Vì Vua Rồng Biển Nói Pháp Ấn

 

- Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh - Đời Đường

 - Việt dịch:  Tuệ Khai cư sĩ - Phan Rang

Chứng nghĩa: Tỳ Kheo Thích Đỗng Minh

---o0o---

            Tôi nghe như vầy, một thuở đức Thế Tôn ở tại cung vua rồng biển, cùng với đại chúng Bí sô gồm một ngàn hai trăm năm năm mươi người, và rất nhiều chúng đại Bồ tát. Lúc bấy giờ, vua rồng biển Ta Kiệt La liền đứng dậy, làm lễ dưới chân đức Phật, rồi bạch rằng :

            - Thưa đức Thế Tôn ! Vả có chuyện thọ trì ít pháp mà được phước nhiều chăng ?

            Ðức Phật bảo vua rồng biển rằng :

            - Có bốn pháp thù thắng, nếu có người thọ trì đọc tụng, hiểu rõ ý nghĩa ấy thì dụng công tuy ít mà được phước rất nhiều, tức là so với người đọc tụng tám muôn bốn ngàn pháp tạng thì công đức không khác. Những gì là bốn ? Ðó là niệm tụng : các hạnh vô thường, tất cả đều khổ, các pháp vô ngã, tịch diệt là an vui. Này Long Vương ! Ông phải biết, đó gọi là bốn pháp thù thắng mà đại Bồ tát pháp trí vô tận sớm chứng vô sinh, mau đến viên tịch. Vậy nên các ông luôn nên niệm tụng.

            Bấy giờ, khi đức Thế Tôn nói bốn câu Kinh Pháp Ấn đó, các vị Thanh văn, chúng đại Bồ tát và trời, rồng, tám bộ, A tu la, Kiền thát bà.v.v... nghe lời nói của đức Phật đều rất vui mừng tín thọ phụng hành. 

--- o0o ---

| Thư Mục Tác Giả |

--- o0o ---

Vi tính: Thọ Huệ

 Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-2-2003

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Vu lan xa mẹ hương linh có bị đoạ địa ngục không Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu phat giao tu an do truc tiep truyen vao viet nam viet ngoi nha bi am the ton van lam phuoc Trái việt quất giúp giảm nguy cơ su co mat cua cac thien su voi dan toc viet nam Nhớ Tự tứ ngày tập hợp giới thân huệ tiê huong LÃƒÆ Nhất hiến gia que Hà u lễ phật cuoi Chén trà ngày xuân Chất xơ ngăn ngừa huyết áp cao giảm 18 tổ già da xá đa gayasata những phật tử là doanh nhân thành đạt Stress gây nguy hại cho sức khỏe tim sau dieu nguoi an chay can phai biet Hẻm rêu hai Lợi và hại của một số thực phẩm giả tướng của cuộc đời Hạn chế và khắc phục chứng ngáy khi Bà o tám Những nhu cầu tâm linh của người sắp mối lời giới thiệu houn jiyu kennett thì khi gặp khó khăn con hãy nhớ tưởng Thêm nhiều công dụng của thiền được bồ tát Hồi ức một quận chúa Kỳ 1 Mối tình lễ húy kỵ lần thứ 142 của cố mot ngay tren nui tay thien bán vé số tinh than ton su trong dao cua nguoi con phat Bên 4 loại thực phẩm tốt cho tim mạch Sà em còn trẻ bộ kinh phật cổ nhất tại chùa bổ đà