categories: phat phap, phật pháp, thuyet phap, thuyết pháp, phap am, pháp âm, thuyết pháp sư, giảng đạo, giang pháp, thuyet giang phap, thuyết giảng đạo, mp3 thuyết pháp, mp3 thuyet phap, thuyết pháp cd, thuyet phap cd, Phật Thuyết Kinh A Di Đà, Khai Thị, Tinh Hoa Tinh Độ, mp3 thuyết pháp Tinh Hoa Tịnh Độ, phat hoc, phật học, ton giao, mp3 thuyết pháp Hé Mở Cửa Giải Thoát, mp3 thuyet phap Tinh Hoa Tinh Do, mp3 thuyet phap He Mo Cua Giai Thoat, thuyết pháp Bố Thí Cúng Dường, thuyet phap Bo Thi Cung Duong, tôn giáo, Tinh Do, pháp môn Tịnh Độ, chùa Tịnh Độ,Tịnh Độ, Tu Vien, Tu Vien Temple, Tu Vien Tu, Niem Phat Duong, Tu Viện, Niệm Phật Đường, Tu Viện Tự, Tầm Sư Học Đạo, Bổn Tánh Hoàn Nguyên, name: Tu Vien, giang dao, giảng đạo, tam linh, tâm linh, tiem hieu ton giao, tiềm hiểu tôn giáo, hanh phuc, hạnh phúc, hanh phuc gia dinh, hạnh phúc gia đình, cau sieu, cầu siêu, sieu do, siêu độ, cau an, cầu an, thien chua va phat, thiên chúa và phật, cong giao phat giao công giáo phật giáo, vang sanh, vãng sanh, trong một kiếp, nhứt kiếp, nhất kiếp, phóng quang độ, cực lạc quốc, cõi cực lạc, niệm Phật nhứt tâm bất loạn, hồng danh đức Phật A Di Đà, sanh về Cõi Phật, sanh ve Coi Phat, phép tu, phep tu, pháp tu Tịnh Độ, tu hoc, tu học, phat tu, phật tử, giai thoat, giải thoát, luc lam trung, lúc lâm trung, luc sap chet, lúc sắp chết, tren giuong benh, trên giường bệnh, niem phat, niệm phật, niem A Di Đa Phat, niệm A Di Đà Phật, A Di Da Phat, A-di-da phat, A-di-đà, Amitaba,Amitābha, Amitabha, viet nam phat giao, Việt Nam Phật Giáo, Vietnamese buddhism

 

Audio Truyện Phật Giáo Audio Kinh điển đại thừa Audio Đại tạng kinh (Nikaya) Audio Kinh Tụng Audio Luận tạng Audio Luật tạng Phật pháp cho người bắt đầu Audio Thiền học Audio Tịnh độ Audio Triết học phật giáo Âm nhạc phật giáo Upload nhạc Phật Giáo Thư viện media tổng hợp Cư sĩ - Diệu Âm (Australia) Pháp Sư Ngộ Thông Pháp Sư Tịnh Không Các bài Thuyết Pháp Truyện Phật Giáo Chết & Tái sinh Nghệ thuật sống đẹp Thơ Thiệp điện tử Hình ảnh Phật Giáo Ăn chay Hướng dẫn nấu chay Tài liệu chữa bệnh Bồ Tát Hạnh Kinh Điển I Kinh Điển II Lịch sử Phật Giáo Nghi Lễ Danh Nhân Thế Giới Phật Học I Phật Học II Đức Phật Luận Giải Giới Luật Thiền Nguyên Thủy Tổ Sư Thiền Mật Tông Triết Học Phật Giáo
 
...... ...
.

 

Nghi Thức Tụng Niệm

Tại Tu Viện Quảng Ðức

 --- o0o ---

3. Nghi Thức Cúng Vong

 

Chủ lễ xướng : Xin mời tang quyến đến trước Linh đài, tất cả đều quỳ, đốt hương mặc niệm.

Chủ lễ vịnh :

Tử sanh là ải phải đi qua

Ði mãi nhưng ai đã đến nhà ?

Qua lại ba đường cùng sáu cõi

Muốn qua cần phải niệm A Di Ðà.
Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Như Lai ( 3 lần) O

Tả bạch xướng : Dâng hương lên án, cúi lễ vong linh 2 lạy. Tất cả đều quỳ, chí thành làm lễ

Chủ lễ tán:

  • Lòng từ bình đẳng, sức đạo vô biên, nay đứng trước linh diên, xưng dương bảo hiệu, Nam Mô Ða Bảo Như Lai, Quảng Bác Thân, Diệu Sắc Thân, Cam Lồ Vương Như Lai. Nam Mô Bạt Già Phạt Ðế, án bộ bộ đế rị, già rị, đa rị, đát đa nga đa da (3 lần).


Chủ lễ tuyên pháp ngữ:

  • Sống thác lẽ tự nhiên, như ngày có tối sáng. Hợp tan là định luật, như gió mây bất thường. Nỗi đau lòng của con thảo là sự quý trọng Mẹ Cha.

  • Vì đã sanh thân ba thước, đầy đủ trăm xương, Cha mẹ sinh dưỡng, ân đức khôn lường, giờ này lòng muốn tỏ tường, tiếc rằng thời không được vậy.

  • Than ôi, Cha (Mẹ, Ông, Bà) khuất bóng, con biết nhờ ai, một đi vĩnh biệt, muôn đời thương thay !

Tả bạch tiếp : Hôm nay lễ mọn đã bày, để tỏ thiên luân hiếu đạo. Xin nhờ tôn chứng, triệu thỉnh vong linh, về lại linh đường, hưởng mùi pháp vị. Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh.

Chủ lễ: Nhứt tâm triệu thỉnh, trăm năm kiếp sống, một phút hơi tàn, công danh sự nghiệp áng mây tan, phú quý vinh hoa cơn gió thoảng. Hôm nay sơ thất (....), tiến bạt vong linh, tánh: ....... sinh ngày, tháng, năm :....vãng sinh ngày, tháng, năm :..... Hưởng thọ ......tuổi, một vị thần hồn. Vong chưa thọ sinh, về đây dự lễ, nghe lời kinh kệ, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh độ. Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh.

Duy nguyện : Màu hương vừa bén, khói tỏa xa gần, tang chủ ân cần, vong linh cảm cách. Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh.

Chủ lễ: Nhất tâm triệu thỉnh, biết thân giả dối, ngộ tánh chơn thường, sống không mê muội, thác an tường, đến có tràng phang, về bảo cái. Hôm nay sơ thất ( húy nhật....), tiến bạt vong linh, tánh: ....... sinh ngày, tháng, năm :....vãng sinh ngày, tháng, năm :..... Hưởng thọ ......tuổi, một vị thần hồn. Vong chưa thọ sinh, về đây dự lễ, nghe lời kinh kệ, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh độ. Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh.

Duy nguyện : Vài lần triệu thỉnh, mấy lượt chiêu vong, thành kính một lòng, vong linh hay biết. Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh.

Chủ lễ: Nhất tâm triệu thỉnh, sen vàng chín phẩm, cây báu bảy hàng, lâu đài rực rỡ ánh hào quang, chim gió reo ca, lời diệu pháp. Hôm nay sơ thất (....), tiến bạt vong linh, tánh: ....... sinh ngày, tháng, năm :....vãng sinh ngày, tháng, năm :..... Hưởng thọ ......tuổi, một vị thần hồn, nhờ các thánh minh, đưa linh phó hội. Ðông Tây hai lối, cảm cách một lòng, tang chủ ngưỡng mong, vong linh chiếu giám. Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh.

Duy nguyện : Ba lần hương thỉnh, mấy lượt hoa dâng, tang chủ ân cần, vong linh cảm cách. Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh.

Kệ trà:

Cha Mẹ còn tại thế

Dâng cam chỉ cúng dường

Cha Mẹ không còn nữa

Ðức hạnh phải noi theo

  • Sơ hiến trà - lễ hai lạy - tất cả đều quỳ.

Chủ lễ xướng điệp : Âm dương không hai lẽ, sanh tử có đôi đường, thiếp hiến phạn một chương, trước Linh tiền tuyên đọc. Duy nguyện vong linh, lắng nghe tuyên đọc:

Tuyên thiếp: Giác Hoàng bảo đàn vì chánh độ cố linh, gởi thiếp văn triệu thỉnh, A Di Ðà Phật chứng minh.
Nay tại Tu Viện Quảng Ðức, vùng Fawkner, thành phố Melbourne, quốc gia Úc-đại-lợi, có gia chủ:
...... đau lòng vì vong linh ....... sinh ngày, tháng, năm :....vãng sinh ngày, tháng, năm :..... Hưởng thọ ......tuổi, . Than ôi vong linh ! Trăng hôm hoa sớm, xứ lạ thảm thê, ải tối rừng mờ, thân cô lạnh lẽo.
Thương vì mồm hồ diệp hãi hùng trong mộng, xót nỗi kiếp phù du than khóc dưới đèn.
Nay nhờ tôn chứng làm lễ cầu siêu, cúng cơm, có thiếp thỉnh linh, lắng nghe tuyên đọc.
Từ đây thần an định tánh, hằng không ngại gió e mưa. Ðến đây ba lượt trà
dâng, một lò hương cúng, hãy xin âm hưởng, lòng hiếu cháu con. Nhờ công đức này, vãng sinh Tịnh độ. Bồ Ðề mau chứng, Phật quả viên thành

Thiếp văn xin gởi, xứ giả âm dương, trao đến vong linh, cảm thông thâu chấp.

Nay ngày___ tháng ____ năm ____
Nay thiếp thỉnh nhất Như Lai tâm.

Ðại chúng đồng tụng: Biến thực biến thủy chơn : Nam Mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lộ chi đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần) O

Nam mô tô rô bà
da, đát tha nga đa da, đát điệt tha, Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần) O

Án, nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần) O

Tả bạch : Dâng cơm lên trán, cúi lễ vong linh hai lạy.

Ðây chén cơm đầy nặng ước mong

Cha (mẹ) ôi đây ngọc với đây lòng

Ðây tình còn đọng trong tâm huyết

Ơn nghĩa sinh thành chưa trả xong.

Hữu bạch: tái hiến trà, lễ hai lạy - tất cả đều quỳ.

Ðại chúng đồng tụng :

Ba đời mười phương Phật

A Di Ðà bậc nhất

Chín phẩm độ chúng sanh

Oai đức không cùng cực

Con nay vị Hương linh

Sám hối ba nghiệp tội

Phàm được báo phước thiện

Chí tâm nguyện hồi hướng

Nguyện cùng người niệm Phật

Vãng sinh nước Cực Lạc

Thấy Phật ngộ pháp tánh

Phát tâm đại Bồ đề

Ðoạn vô biên phiền não

Tu vô lượng pháp môn

Thệ nguyện độ chúng sanh

Ðều trọn thành Phật Ðạo.

 

Kệ trà :

Có không hồn phưởng phất

Hư, thực : mộng mơ màng

Siêu độ nhờ Phật Pháp

Trời Tây trổ sen vàng

Nam Mô Mỹ Hương Trai Bồ Tát Ma Ha Tát

Tả bạch : Chung hiến trà - lễ hương linh hai lạy -- tất cả đều quỳ.

Ðồng tụng :

Nam mô di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ, Ða địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di rị đa, tì ca lan đế, A di rị đa, tì ca lan đa, Dà di nị, dà dà na, Chỉ đa ca lệ ta bà ha (3 lần) O

Nguyện sanh Tây Phương cõi Lạc Bang

Chín phẩm sen vàng là Cha Mẹ

Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh.

Các vị Bồ Tát bạn lành với ta.

Phục nguyện : Nhất thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu, nguyện hương linh : ....... sinh ngày, tháng, năm :....vãng sinh ngày, tháng, năm :..... Hưởng thọ ......tuổi, , đắc độ cao siêu, cầu toàn gia hiếu quyến hàm triêm lợi lạc. Cúng vong lễ tất, hiếu sự viên tròn, tất cả tang môn, lễ thành bốn lạy.

Ðồng tụng :

Hoa mầu Bồ đề khắp trang nghiêm

Tùy theo chỗ ở thường an lạc.

Nam mô Siêu Lạc Ðộ Bồ Tát Ma Ha Tát

 

---- Nghi thức cúng vong hết ----

--- o0o ---

[Mục lục] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

 

--- o0o ---

| Thư Mục Tác Giả |
 

--- o0o ---
Bìa : Nguyên Tâm
Vi tính : Hải Hạnh, Diệu Nga, Mỹ Hạnh
Trình bày : Nhị Tường

 

(nguồn: http://quangduc.com)

<< về trang Nghi Lễ >>