Phật Học - Chánh Giác Tông

.


 

Chánh Giác Tông

(Buddhavamsa)

Hòa thượng Bửu Chơn

Tam Bảo Tự, Đà Nẵng
In lần thứ nhất: 1954
In lần thứ hai: 1966

Tam Bảo Tự, Đà Nẵng
In lần thứ nhất: 1954
In lần thứ hai: 1966

Tiểu tựa

1 .Chánh Giác Tông

2. Nguyên nhân của sự giải thích về Chánh Giác Tông

3. Chư Phật vị lai có mười vị

-ooOoo-

TIỂU TỰA

Người tu Phật ai ai cũng có đức tin, nhưng nếu không rõ được rành mạch những lịch sử hoặc những hành vi của các vị Bồ tát phải hành thế nào để thành được một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác và do nhờ pháp Ba-la-mật (PÀRAMITA) nào đưa các ngài qua tới bờ giác ngạn là Niết Bàn, thì đức tin ấy có khi cũng mơ hồ và có khi cũng lầm lạc.

Vì vậy nên tôi không nệ tài hèn học kém, ráng sao lục tóm tắt theo Tam Tạng Pàli (TIPITAKA) bộ kinh Chánh giác tông (BUDDHAVAMSA) và quyển Chư Bồ tát vị lai (ANÀGATAVAMSA) để đem lại một vài tia sáng cho các nhà tu Phật. Ai là người có chí muốn thành một bậc Chánh Biến Tri, hãy noi theo gương lành của các Ngài và thực hành theo mới mong chứng quả được.

Trong quyển kinh này có nhiều đoạn hơi khó hiểu hoặc không thể tin được vì oai lực và pháp Ba-la-mật của một vi Phật Tổ khác Thường xuất chúng và thời đại cũng khác nhau vượt qua khỏi trình độ suy nghĩ hoặc hiểu biết của phàm nhơn.

Nên độc giả xem quyển kinh này nên dùng đức tin mà hiểu biết rằng: "Muốn thành 1 vị Phật Tổ không phải dễ, không phải ai cũng muốn được, và không phải chuyện bịa đặt ra, mà trái lại phải thực hành cho đúng theo thời hạn và điều kiện nhất định và tròng đủ pháp Ba-la-mật mới thành một vi Phật Tổ được."

Với lòng Bác ái,
NÀGA THERA (Tỳ Khưu Bửu Chơn),
Đà Nẳng 1954.

--- o0o ---

Mục Lục | 1 2  | 3 |

--- o0o ---

Chân thành cảm ơn Ðạo hữu Bình An Son đã gởi tặng phiên bản này.
Trình bày : Nhị Tường

Cập nhật ngày: 1-2-2003

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

tam hoan hy hanh hoan hy ban xau thien tang giai thoại về tam vị thiền tăng giai thoai ve tam vi thien tang phat an dai su phật tâm phật tướng chùa liuhe Bánh chuối nướng thơm ngon giai thoại về vị tam giáo thiền tăng giai thoai ve vi tam giao thien tang phat an dai ném dao thành phật tượng phật ngọc hòa bình thế giới thứ nhất tu miệng tuong phat ngoc hoa binh the gioi duoc hinh thanh chu tam kia moi bang ba chu tai chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài chu duc phat di lac va y nghia sau dua be quanh ngai đức phật di lặc và ý nghĩa sáu đứa kinh phap hoa giua cac kinh dai thua niềm kinh pháp hoa giữa các kinh đại thừa thuc chùa một cột vua đầu bếp yan can cook chia sẻ về ẩm vua dau bep yan can cook chia se ve am thuc chay học cách tích đức từ cuộc sống Chuyện hay song chu dung ton tai 4 loại thực phẩm giàu chất xơ áo hạ vàng tu viện bát nhã Thở sâu giúp lấy lại bình tĩnh nhung gia dinh dau long that ra chung ta deu giong nhau vinh biet co ut tho dia la prajnatara hoa vị pháp chủ đầu tiên của giáo hội ap dung loi phat day trong van de khung hoang kinh áp dụng quyền bình đẳng giới như Ajahn Chah lưu ý về giấc ngủ đối với người tin va song theo dinh luat nhan qua linh hồn có thật tồn tại vĩnh viễn sân le tầm sư học đạo