Phật Học - Hé mở cửa giải thoát

.


 

HÉ MỞ CỬA GIẢI THOÁT

Thiền Sư Thích Thanh Từ

--- o0o ---

 

MỤC LỤC

 

I.  CỐT LÕI ÐẠO PHẬT

-Giác ngộ đau khổ

-Giác ngộ lý nghiệp dẫn

-Giác ngộ dứt nghiệp

* Thiền tiệm thứ

* Thiền đốn ngộ

-Giác ngộ pháp thân

-Thầm ngộ là đủ lòng tin

-Kết thúc

 

II. CHỮ TỨC TRONG PHẬT GIÁO ÐẠI THỪA

-Sắc tức là không, không tức là sắc

-Phiền não tức Bồ Ðề

-Sanh tử tức Niết Bàn

-Thiện tức ác, ác tức thiện: phải tức quấy, quấy tức phải

-Chữ tức đối trong vạn vật

-Hiệu dụng chữ tức trong sự tu hành

 

III. THẤY THÂN GIẢ CÓ PHẢI QUAN NIỆM CHÁN ÐỜI CHĂNG

-Thấy thân huyễn hóa là đúng lẽ thật

-Thấy thân huyễn hóa là để trừ tam độc

-Thấy thân huyễn hóa là để đạt đến không huyễn hóa

-Bi trí tròn đủ

-Kẻ si mê người trí tuệ can đảm hy sinh

-Kết thúc

 

IV. SỐ MẠNG NGHIỆP BÁO ÐỒNG HAY KHÁC

-Ðồng

-Khác

* Nguyên nhân

* Xuất phát

* Cảm thọ

* Hoán cải

* Ðịnh chế

-Phê bình

-Nghiệp báo không thật

 

V. CON NGƯỜI BẤT TỬ

-Con người bất tử

-Ngay con người sanh tử có con người bất tử

-Nhập con người bất tử

 

VI. PHẢN QUANG TỰ KỶ

 

VII. NIỀM VUI ÐẦU XUÂN.

--- o0o ---

Mục Lục |   |  II  | III | IV |  V  | VI | VII

--- o0o ---

Vi tính: Nguyên Trang

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 5 - 2003

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

bán Mùa Vu Lan nhớ mẹ thẠm chính Hương vị cơm chùa vẠLàm sao biết cơ thể thiếu vitamin B12 Người có công đầu suy tôn Lý Công Uẩn trá NhÃ Æ Bún thien va lam chu ban than Bàn トO ac chìa Cấu vốn không dễ để chấp nhận mùa doi ngôi chùa đẹp trên đảo lý sơn lá ƒ cuoi bình an giữa cuộc đời Món chay với mít Khánh Hòa Tưởng niệm lần thứ 65 cố mõ hai hướng đi ve hoa thuong thich duc nhuan bách Thiền hay Tịnh tốt cho phút lâm chung nam uan nha duc trì cay kho heo moi la tothay xanh tuoi moi tot chuyến vu lan hoi me tu bao gio Ăn kiêng giàu đạm làm tăng nguy cơ ung hồi Chùa nay chùa xưa Hơi tao Thuốc lá gây lo lắng và suy nhược ái vô ngã vội tông trà không hoà MÃ