Phật Học - Hé mở cửa giải thoát

.


 

HÉ MỞ CỬA GIẢI THOÁT

Thiền Sư Thích Thanh Từ

--- o0o ---

 

MỤC LỤC

 

I.  CỐT LÕI ÐẠO PHẬT

-Giác ngộ đau khổ

-Giác ngộ lý nghiệp dẫn

-Giác ngộ dứt nghiệp

* Thiền tiệm thứ

* Thiền đốn ngộ

-Giác ngộ pháp thân

-Thầm ngộ là đủ lòng tin

-Kết thúc

 

II. CHỮ TỨC TRONG PHẬT GIÁO ÐẠI THỪA

-Sắc tức là không, không tức là sắc

-Phiền não tức Bồ Ðề

-Sanh tử tức Niết Bàn

-Thiện tức ác, ác tức thiện: phải tức quấy, quấy tức phải

-Chữ tức đối trong vạn vật

-Hiệu dụng chữ tức trong sự tu hành

 

III. THẤY THÂN GIẢ CÓ PHẢI QUAN NIỆM CHÁN ÐỜI CHĂNG

-Thấy thân huyễn hóa là đúng lẽ thật

-Thấy thân huyễn hóa là để trừ tam độc

-Thấy thân huyễn hóa là để đạt đến không huyễn hóa

-Bi trí tròn đủ

-Kẻ si mê người trí tuệ can đảm hy sinh

-Kết thúc

 

IV. SỐ MẠNG NGHIỆP BÁO ÐỒNG HAY KHÁC

-Ðồng

-Khác

* Nguyên nhân

* Xuất phát

* Cảm thọ

* Hoán cải

* Ðịnh chế

-Phê bình

-Nghiệp báo không thật

 

V. CON NGƯỜI BẤT TỬ

-Con người bất tử

-Ngay con người sanh tử có con người bất tử

-Nhập con người bất tử

 

VI. PHẢN QUANG TỰ KỶ

 

VII. NIỀM VUI ÐẦU XUÂN.

--- o0o ---

Mục Lục |   |  II  | III | IV |  V  | VI | VII

--- o0o ---

Vi tính: Nguyên Trang

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 5 - 2003

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

tan tác nỗi đau Chuyện ăn chay trường của nội Một ngày ăn chay Ngàn năm chưa dễ đã ai quên Yêu thuơng bóng mát tâm hồn đừng ích kỷ tức Sự thật về Bồ Đề Đạt Ma đại sư những tháng năm làm chú tiểu than va tam la mot hay khong phai la mot Phát hiện mới cần biết về cholesterol nguoi dong tinh co duoc xuat gia khong Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn SÃ Æ day tinh xa ngoc ninh đề buddhanandi dinh luat can ban trong doi song TrÃƒÆ Nở rộ cơm chay Những nhu cầu tâm linh của người sắp Ngủ bao nhiêu là đủ Khuyến nghị mới V Vi Dẫu tháng bảy qua đi Lễ húy nhật cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ chùa gám và sự phát triển phật giáo ChÃƒÆ tai ChÃ Æ 11 lợi ích tuyệt vời của quả bơ Chế Đạo phẠtôn suy ngẫm về lời phật dạy qua cuộc Đón tín bát chánh đạo bến bờ an lạc Nữ câu chuyện về chàng thanh niên pháp sang SÃƒÆ thuong năng lực vô biên của vị tha lẽ tuoi tre voi hanh nhan nhuc thắp Đèn huỳnh quang giúp tăng giá trị dinh Nam phẩm