Thơ - Đản sanh ngộ tánh

.

 

ÐẢN SANH NGỘ TÁNH

 

Nguyên Khang
---o0o---

 

 

Nam mô Ðức Thế Tôn Ðại giác,

Toả Hồng Ân tĩnh lạc Tâm thân,

Tưởng như dứt đoạn đường trần,

Thoát vô minh thấy lục căn nhẹ nhàng.

Ngài Ðản sanh ngỡ ngàng nhân thế,

Toả hào quang linh thể tinh anh,

Thế nhân tỏ kính lòng thành,

Ðón ngài giáng thế an lành muôn dân.

Ðức tế độ ân cần chuyển Pháp,

Tánh khiêm nhường ban phát nhân gian,

Tìm phương giải thoát châu toàn,

Thoát vòng ái dục trầm luân vô thường.

Bỏ Ngai vàng tìm đường khai Ðạo,

Bao nåm trường khổ não can qua,

Ðường dài đâu quản ngại xa,

Trì Tâm đâu quản Tà ma quấy rầy.

Cả cuộc đời trải dầy gian khó,

Qua bao năm chịu khổ tầm truy,

Con đường Trung Ðạo Ngài đi,

Phát sinh Tuệ giác thực thi Ðạo thành.

Diệt sinh, lão hết hành bệnh tử,

Bỏ tham sân tuyệt khổ dục mê,

Theo đường Trung Ðạo tìm về,

Ðản sinh ngộ tánh, bến mê dã từ.

Nay con nguyện cùng hàng Phật tử,

Quy y Tâm hội đủ Hồng Ân,

Vững tin Ðức Phật,chuyên cần,

Kiên Tâm Tu Ðạo, Ngộ chân pháp truyền.

8/4 Canh-Thìn

NGUYÊN KHANG---o0o---

Trình bày : Nhị Tường
Cập nhật : 01-04-02

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

chang ngai quyet tai truyền giới bồ tát vô sanh pháp nhẫn 9 dấu hiệu tiểu đường ở nam giới vuot thang tran luy chăm sóc người bệnh có phước báu gì châm Đại lão Hòa thượng Thích Huệ Quang Làm bánh hạt sen đón Tết sự LÃƒÆ i hạnh phúc chân thật là gì Hoa Cam Liễu ấn Thành đạo theo tinh thần Thiền tông tam quan trong cua chanh ngu trong doi song hang su tiê Chữa ht lễ phật nhân con đường đi đến phật đạo nghi ngoi thanh thoi de tro ve voi chinh minh muon co suc khoe tot hay lam theo 10 dieu sau day cho su khong so hai tâm thức khi những người trẻ lên núi sống đẹp nom tu bi chua dong dac vòng xoáy của nghiệp lực thực dưỡng ong Như toi oi mi me lam roi lội soi gương không thấy bóng mình phật giáo sau thời hai bà trưng hấp vợ giết chồng vì đâu nên nỗi nấu chay cà ri thái chay hình Thích chua dai bi Cồn dung doi con lon moi day phat phap cáo Bốn năm Thầy về chốn chơn thường Dây rún mẹ buộc đâu qua nổi định