Thơ - Một ngày sáu thời.

.

 

Một ngày sáu thời

Vô Tâm


Sáng nay máu chảy theo tim
Rộn ràng, chuông trống, lăng nghiêm hằng trì
Sám nguyện, bát nhã huyền vi
Tự tại, giải thoát, viễn ly cấu trần
 
Trưa nay máu chảy về tim
Quả đường, trì chú, trạm nhiên kinh hành
Lễ Phật, dâng trọn lòng thành
Hồi hướng công đức, hoá sanh sen vàng
 
Chiều nay máu chảy vào tim
Mông sơn, thí thực, oan khiên tiêu trừ
Sám hối phát khởi lòng từ
Cô Hồn thập loại, nghiệp xưa nhẹ nhàng
 
Tối nay máu chảy trong tim
Nhịp nhàng khánh mỏ, tụng kinh Di Đà
Tây Phương cực lạc là nhà
Quán Âm, Thế Chí là cha mẹ hiền
 
Đêm nay máu chảy đầy tim
Pháp Hoa từng phẩm, bổn nguyên hiện tiền
Giác tánh bất nhiểm ưu phiền
Nhập Phật tri kiến, Diệu Liên sáng ngời
 
Khuya về máu chảy tràn tim
Tham thiền, chánh định, ngồi kim cang toà
Pháp giới biến nhập an hoà
Chân không diệu hữu, chói loà thân tâm.

 

---o0o---

| Mục lục Tác gia?|


Cập nhật ngày: 01-01-2002

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

tim hieu ve banh xe phap luan tưởng niệm Đức Đệ nhị pháp chủ mùa lạnh đừng chủ quan khi da ngứa 27 mười thiện nghiệp và mười ác nghiệp quả húy kỵ Đệ nhất tổ sư sắc tứ thiên 14 Ăn chay đúng cách vĩnh phúc tưởng niệm cố Đại lão đề bà đạt đa tận cùng của sự đơn giản chính là bí ẩn tài sản thiêng liêng của thích nhật từ ngoại cảm Mười cách tạo phước lành Canh bí đỏ mát lành cho mùa hè mùa thi Chùa Thanh Hải tổ chức lễ húy nhật tích tài vật không bằng tích phúc báo pháp như và âm nhạc Không thuốc lá vì sao vẫn bị ung tinh Nhiều đoàn viếng tang Trưởng lão Vu lan nhớ mẹ